LUST arrangerar roterande nätverksträffar om kognitiva funktionsvariationer.

LUST - nätverksträffar om kognitiva funktionsvariationer

LUST arrangerar nätverksträffar för personal och arbetslag på folkhögskolor som vill utbyta erfarenheter och få påfyllning kring olika kompetensområden som rör deltagare med kognitiva funktionsvariationer.
Uppdaterad: 7 mars 2024

LUST-träffar har arrangerats under snart 30-års tid. Enskilda och arbetslag från landets folkhögskolor träffas för att utbyta erfarenheter och åtnjuta påfyllning runt olika kompetensområden som rör deltagare med kognitiva funktionsvariationer.

Föreläsningar och erfarenhetsutbyten

Inbjudna föreläsare presenterar sina specialfördjupningar, den arrangerande skolan visar delar av sin verksamhet, kollegor strålar samman och delger hur man löser uppkomna situationer på sina skolor, allt i andan av ett högst relevant nätverk.

På plats återfinns även myndighetspersoner, bl a från Försäkringskassan samt organisationer som arbetar med personer med kognitiva funktionsvariationer. Kort sagt - mycket välkommen bredd på fördjupning.

Nätverksträffen roterar och arrangeras av deltagande skolor, som en stafett. Mer än ett dussin skolor har varit med och arrangerat genom åren. Många dussin skolor har varit med som deltagare.

Kontakt

Anton le Clercq
ac@valla.nu
0708-16 03 77