Projektplanering för deltagare

Uppdaterad: 27 juni 2024

Projektplanering

Det är deltagarna själva som ska planera och genomföra sina förändringsarbeten. Men det är viktigt att de får verktyg att arbeta med som hjälper dem att strukturera upp och planera sina projekt.

För att strukturera upp sina förändringsarbeten kan det också vara hjälpsamt att besvara följande frågor:

  • Vad ska vi göra? (Idé)
  • När ska vi göra det? (tidsplan)
  • Hur ska vi redovisa och dokumentera vårt arbete?
  • Vad behöver vi? (Material, kunskap, pengar?)

Mallar för projektplanering

Introducera deltagarna för olika former av verktyg för att strukturera upp deras projekt/förändringsarbeten. Dela ut projektplaneringsmallen och checklista och aktivitetsplan och gå igenom hur de kan användas. 

Dokumentation

Deltagarna ska också dokumentera sina förändringsarbeten.

Dokumentation kan bestå av bilder, projektplanering, tankar och idéer under processen osv. Det är viktigt att varje deltagare bestämmer sig för var dokumentationen ska ligga och på vilket sätt som känns lättast att dokumentera.

Exempel på sätt att dokumentera sitt projekt

  • I ett word-dokument
  • I ett google drive dokument
  • På teams
  • I sin telefon

Hur kan en projektplan och dokumentation se ut?

Visa gärna deltagarna ett exempel på projektplanering. Ni hittar ett exempel på projektplanering nedan.