Att berätta och lyssna

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Instruktioner till gruppdiskussioner

Syfte: Jobba med olika element av berättande, hur man är en bra talare och hur man är aktiv lyssnare. 

Uppdaterad: 27 juni 2024

Introduktion 

Detta upplägg är framtaget av Johanna och Nicole på Bona folkhögskola. De gjorde upplägget som en uppföljande lektion efter att ha jobbat med Tidslinjeövningen.

Uppgiften går ut på att deltagarna delar sin egen tidslinje för några andra deltagare i mindre grupper. Här är pedagogernas ord om övningen: 

"Vi diskuterade om detta i både storgrupp och mindre grupper. Sen gick vi till breakout-rooms med ca 7-8 deltagare i varje. En personal i varje grupp. Det blev väldigt bra. Fantastiskt fina berättelser och dessutom gott att se att så många tog plats och berättade. Och att de peppade varandra väldigt bra när någon var nervös."

Instruktioner

Dela in deltagarna i mindre grupper, ni kan komma överens tillsammans med deltagarna hur stora grupperna ska vara. Börja med att gå igenom saker som kan vara bra att tänka på

När man berättar:

 • ta det lugnt
 • du kan krydda med lite detaljer om du vill
 • du kan bestämma om du vill ha frågor under eller efter du har berättat
 • den som berättar kan göra "time out" om något blir för känsligt eller jobbigt. Då går man vidare!

När man lyssnar:

 • du är en aktiv lyssnare: Full uppmärksamhet på den som berättar! Det är lätt hänt att man tänker på sin egen berättelse medan någon annan pratar Det är inte alltid helt lätt...kanske är man nervös och funderar på vad man ska säga. Men vi gör så gott vi kan!
 • man kan ställa nyfikna och intresserade frågor till den som berättar
 • man kan stötta den som tappar bort sig

Gemensamma regler:

Innan ni börjar berätta så kan ni komma överens om några gemensamma regler. Exempel på det kan vara:

 • Låt alla prata till punkt, avbryt inte
 • Det som sägs i ert space, stannar i ert space.
 • Döm ingen
 • Ha högt till tak och respektera olika åsikter (men säg emot om något är kränkande mot dig själv eller andra)
 • Hjälp varandra 
 • Peppa varandra!

Instruktion till gruppdiskussioner

Efter att alla i gruppen har delat sin berättelse så kan ni diskutera om det finns gemensamma nämnare och skillnader i berättelserna.

 • Börja med att lyfta en sak från varje berättelse som berörde dig
 • Finns det likheter mellan era berättelser?
 • Vad har ni för gemensamma erfarenheter?
 • Fanns det saker som skilde sig åt?

Utvärdera

Ställ gärna en fråga på slutet hur det kändes för deltagarna att dela sina berättelser. Var det annorlunda än de hade tänkt?