Världen - förändringsarbete

"Världen" är den sista delen i engagemangsresan. Deltagarna utgår från arbetet med den egna berättelsen och de globala målen och vidareutvecklar sitt engagemang/sin hjärtefråga till ett konkret förändringsarbete.

 

Storleken på projektet spelar mindre roll utan syftet är att deltagaren ska gå från ord till handling och få chansen att inom skolans ramar testa att driva projekt och skapa förändring. Detta kan göras enskilt eller i grupp och kan utformas på många olika sätt.

 

Materialet du hittar här kretsar främst kring hur pedagogen kan stötta deltagarna i det här arbetet utan att för den delen ta över och styra deltagarna. Övningarna handlar om hur pedagogen kan ge över makten till deltagarna. Det finns också flera mallar att utgå ifrån när deltagarna ska planera sina förändringsarbeten.

LEKTIONSUPPLÄGG

PROJEKTPLANERING

DELTAGARES FÖRÄNDRINGSARBETEN

MALLAR