Formalia, behörigheter och intyg

FSO stöttar personal på folkhögskolorna som arbetar med formalia, behörigheter och intyg. Vänd dig till oss om du behöver hjälp eller stöd kring dessa frågor.
Uppdaterad: 7 mars 2024

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

SYV är hela skolans ansvar

Studievägledning på folkhögskola kan innehålla många olika delar: att vara ett stöd i deltagarnas framtidsval, att ha kontakt med myndigheter om exempelvis studieekonomi. Men även att kunna, förstå och ha mandat att tolka folkhögskolans behörighetsmodell och veta hur den förhåller sig till andra utbildningsformer. SYV-arbetet på folkhögskola är brett och hela skolans ansvar.

Digital baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

För dig som är ny på folkhögskola eller som behöver repetition finns denna digitala baskurs om folkhögskolans behörighetmodell. Vi går igenom hur folkhögskolans behörighetsmodell fungerar och hur den förhåller sig till övriga utbildningssystemet. Kursen är nyttig så väl för ledning som för lärare eller administratörer och all annan personal på folkhögskola som kommer i kontakt med behörighetsfrågor på något sätt.

Kolla in den digitala baskursen här.

Skoladministrativa system

SchoolSoft är ett skoladministrativt verktyg. Det är också den plats där skolans arbete och deltagarnas studieplaner binds ihop med statsbidragsvillkor och andra regelverk som rör utbildningsformen folkhögskola. Här hanteras behörigheter, omfattning och närvaro för deltagarna, såväl som rapporter till myndigheter. Att skolan har rutiner, samarbetar och delar på ansvaret kring SchoolSoft är en förutsättning för att säkra kvalitén på deltagarnas studiegång. 

Alla landets folkhögskolor använder SchoolSoft. FSO har tillsammans med SchoolSoft och Folkbildningsrådet skapat en struktur för förvaltandet av folkhögskolornas skoladministrativa system. Folkhögskolorna och de ägande organisationerna förvaltar och utvecklar systemet genom en fokusgrupp, en beredningsgrupp och en förvaltningsgrupp.

Läs mer här om gruppernas uppdrag med SchoolSoft.

Varje höst erbjuder Sveriges folkhögskolor utbildningar, arrangerade av SchoolSoft, för nya administratörer.

Läs mer om dessa utbildningar här.

 

Har du frågor om studie- och yrkesvägledningsfrågor på folkhögskola?

Kontakta mig!

Sandra Löfstedt

Studieinformatör FSO
08-17 03 88
sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se

 

Har du frågor om skoladministrativa system på folkhögskola?

Kontakta mig!

Pär Wallin

Samordnare FSO
08-17 03 89
par.wallin@sverigesfolkhogskolor.se