En dag på folkhögskola 2030 - utopi och dystopi

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Papper med frågor till grupperna, papper att skriva på, pennor

Syfte/beskrivning: Övningen är ett kreativt och lustfyllt sätt att närma sig de frågor som är relevanta och viktiga för deltagarna. Genom att visualisera en utopi eller dystopi om framtiden kan deltagarna konkretisera det som är viktigast för dem.

Uppdaterad: 25 juni 2024

Introduktion

Detta är en dramapedagogisk övning framtagen av Staffan Kahn som är folkhögskollärare och Agenda 2030-fortbildare.

I denna övning får deltagarna skapa och spela upp en kort scen om en dag på folkhögskola år 2030. 

Steg 1

Dela in deltagarna i grupper (3 - 4 deltagare per grupp). Dela ut kartor över Globala målen och post it lappar. 

Post-itövning

Varje person i gruppen ska skriva ner en sak som är viktig för dem utifrån Globala målen. Det kan vara ett globalt mål eller bara en fråga som går att koppla till målen. Ge gärna exempel på vad detta kan vara genom att skriva en egen lapp. 

Exempel på viktiga frågor kan exemeplvis vara: 

"Psykisk ohälsa"

"Stoppa utsläpp av mikroplaster"

"Kvinnors rättigheter"

"Stoppa djurförsök"

"HBTQI-rättigheter"

"Djurrätt"

När alla i gruppen skrivit en post it ska de läggas i mitten av bordet. 

Steg 2

Varannan grupp ska spela upp en dystopi och varannan en utopi (Ge grupperna ett av dessa scenarion).

 

Förklaring av begreppet utopi

En utopi är en vision om ett idealsamhälle. Det utgår från ens egna vision om det perfekta samhället skulle se ut tex politiskt, ekonomiskt och socialt.

Förklaring av begreppet dystopi

En dystopi är en negativ samhällsvision. Det är alltså motsatsen till en utopi och ordet dystopi betyder ”dålig plats”.

Tips! Läs gärna mer om utopier och dystopier på Nobelprismuseets metodbank.

 

Steg 3

Twist! 

Grupperna måste få in det de skrivit på post-it lapparna i sina gemensamma framtidsscenarier. Tex om en grupp har tema dystopi och post-itlappar där det står "Psykisk ohälsa", "Kvinnors rättigheter", "Djurrätt" och "Miljö" ska gruppen skapa en scen som besvarar frågan hur det ser ut i en dystopi på en folkhögskola 2030 utifrån detta.

Steg 4

Be grupperna skapa en scen utifrån dystopin/utopin och följande fyra frågor:

- Hur ser det ut?

- Vilka är där?

- Vad gör de där?

- Hur tog de sig dit?

 

Grupperna får 15 - 20 min på sig att skapa scenen. Scenen får vara max 2 minuter lång. Ge hellre kort tid än för lång för att minska kravet på prestation.

Steg 5

Återsamlas i helgrupp. Grupperna spelar scenerna för varandra. 

Efter att varje grupp spelat upp sin scen kan ni reflektera i helgrupp om vad ni såg i de olika scenerna. Frågor ni kan ställa till gruppen kan till exempel handla om:

- hur nära verkligheten ligger gruppernas olika scenarier?

-  åt vilket håll tycker ni vi är påväg nu? Mot utopin? Mot dystopin?

-  kan vi göra något för att påverka framtiden? 

- Om det var en utopi - Hur ska vi göra för att ta oss dit? 

- Om det var en dystopi - Hur ska vi göra för att ta oss därifrån?