Folkhögskoledeltagare i ett klassrum.
På folkhögskolorna möts personer med olika bakgrund och erfarenheter. Foto: Malin Sydne

Folkhögskolan utjämnar klyftor

På folkhögskolan möts deltagare i alla åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Den individanpassade undervisningen lockar många personer med kort utbildningsbakgrund, funktionsnedsättning eller begränsade kunskaper i svenska språket.
Uppdaterad: 8 januari 2024

Ett viktigt mål med folkbildningen och folkhögskolan är att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. 

Folkhögskolans individanpassade pedagogik har visat sig framgångsrik för att möta behoven hos grupper som av olika skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer.

Det kan till exempel handla om personer med kort utbildningsbakgrund, begränsade svenskkunskaper eller funktionsnedsättningar. Just samspelet mellan deltagarnas olikheter är en av utbildningsformens styrkor.

Uppdragsutbildningar

Just nu pågår också två uppdragsutbildningar som fångar upp människor som befinner sig långt från studier eller arbetsmarknaden: etableringskurs för nyanlända och Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) för arbetssökande. Här kan du läsa mer om folkhögskolans utbud.

Kurser för personer med funktionsnedsättning

Många av folkhögskolans deltagare har en funktionsnedsättning, nästan en fjärdedel som går de långa kurserna har en funktionsnedsättning av någon form.

Vanligast är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, följt av psykiska funktionsnedsättningar och dyslexi. Många folkhögskolor har kurser och profiler som riktar sig särskilt till personer med olika funktionsnedsättningar.

På folkhögskola.nu kan man filtrera för att hitta dessa kurser (ny flik).

Intervjuer med deltagare

På webbplatsen folkhögskola.nu finns intervjuer med deltagare som berättar om sina kurser och om sin tid på folkhögskola.

Läs berättelser från folkhögskolan på folkhögskola.nu (ny flik).