Så fungerar folkhögskolan

Här kan du läsa en lättläst text om folkhögskolan, som är en skola för alla vuxna i Sverige.
Uppdaterad: 29 januari 2024

Folkhögskolan är en skola för vuxna.
Det finns 156 folkhögskolor i hela Sverige.
De flesta som går på folkhögskola är under 30 år gamla.
Du måste ha fyllt 18 år för att få gå på folkhögskola.
På många av folkhögskolorna får du både bo och gå i skolan.

Folkhögskolan är till för alla vuxna i Sverige.
Det spelar ingen roll var du kommer ifrån,
vilket språk du pratar eller om du har någon funktionsnedsättning.
Det är gratis att gå på folkhögskola.
Du kan få pengar från CSN om du går på folkhögskola.

Det finns flera olika kurser på folkhögskolan.
Det finns en kurs som kan du gå om du inte
har gjort färdigt grundskolan eller gymnasiet.
När du har gått den kursen får du söka till högskolan.

Andra kurser är för dig som har gjort färdigt gymnasiet.
Skolorna bestämmer själva vad kurserna ska handla om.
Det kan till exempel vara konst eller språk.

Kurserna på folkhögskola är annorlunda från vanlig skola.
På folkhögskolan får eleverna vara med och bestämma mer.
Det är vanligt att eleverna jobbar i mindre grupper
och att alla får vara med och prata. 

Det finns både långa kurser och korta kurser.

Många folkhögskolor drivs av olika föreningar.
Då handlar kurserna ofta om sådant som
föreningen jobbar med.