Gör en självskattning

Vad har ni för självbild? Vad lägger ni i ord som demokrati, självkänsla, bildning och utbildning? Det är frågor som kan vara bra att fundera över innan ni diskuterar resultatet från Folkhögskoleenkäten.
Uppdaterad: 8 mars 2024

Gå igenom syfte och tillvägagångssätt

Börja med att gå igenom syftet med självskattningen och hur ni ska gå till väga för att göra den. Försäkra er också om att alla vet hur resultaten ska användas.

Syftet med att göra en självskattning kan vara att titta på, tala om och reflektera över den verksamhet som ni erbjuder deltagarna. Resultatet från självskattningen är en nulägesbild av den folkhögskola som ni erbjuder deltagarna. Den kan ni sätta i relation till den upplevelse som deltagarna har.

Ta ställning till påståenden

Låt alla ta ställning till påståendena i självskattningen individuellt. Dela sedan resultatet av era skattningar med varandra, till exempel genom att gå laget runt och dela det ni har skattat högst respektive lägst.

Utgå från följande skala:

 • stämmer mycket bra
 • stämmer ganska bra
 • stämmer lite
 • stämmer inte alls.

Sociala kontakter

 • Jag skapar tillfällen som bidrar till att deltagarna lär känna nya människor.
 • Jag skapar tillfällen där deltagarna får arbeta tillsammans.

Folkhögskolans idé

 • Jag skapar tillfällen för deltagarna utifrån folkhögskolans arbetssätt.
 • Jag skapar tillfällen där deltagarna får uppleva och/eller utöva kulturella aktiviteter.

Utbildning

 • Jag skapar tillfällen som bidrar till att deltagarna får fördjupa sina kunskaper inom ett visst ämne eller område.

Bildning

 • Jag skapar tillfällen där deltagarna får möjlighet att reflektera och diskutera med varandra.
 • Jag skapar tillfällen där deltagarnas lust till lärande ökar.

Självkänsla

 • Jag skapar tillfällen där deltagarna utvecklas som individer.
 • Jag skapar tillfällen där deltagarnas motivation till fortsatt lärande ökar.
 • Jag skapar tillfällen som utvecklar deltagarnas förmåga till samarbete.

Gör en gemensam skattning

Fundera över varför ni har skattat som ni har gjort, och gör en gemensam skattning genom att ta ställning till påståendena i självskattningen.

Sammanställ skattningen i ett spindeldiagram

Gör en sammanvägning av de påståenden som ligger under samma dimension. Sätt ut er skattning i ett spindeldiagram.

Ladda hem innehållet på den här sidan

Kontakt

Har du frågor om Folkhögskoleenkäten? Mejla oss!

enkat@sverigesfolkhogskolor.se