Vikten av möten

Vikten av möten och skolöverskridande samarbeten


I Min story - vår agenda har vi haft möjlighet att ge skolorna chansen att resa till en annan skola och ha en heldag tillsammans för att mötas, inspireras av varandra och gemensamt arbeta med de globala målen. När deltagare får möta varandra, se nya platser och byta miljö, oavsett om det är på andra sidan landet i eller bara i en annan del av den egna staden så sker något särskilt. Vardagen bryts upp och deltagarna får möjlighet att träffa nya människor med både liknande och helt olika bakgrund och historier. Det i sin tur vidgar både deltagarnas och pedagogernas perspektiv och inspirerar till vidare handling. Pedagogerna får ett tillfälle att se sina deltagare i en annan kontext vilket bidrar till att dynamiken som finns i klassrummet får chans att skifta och minskar risken att pedagogen får en alltför statisk bild av sina deltagare.

Skolöverskridande samarbeten ger både skolorna och deltagarna chans att skapa nätverk från norr till söder som kanske aldrig annars hade hänt. Att resa tillsammans, oavsett om det är långväga eller lokalt stärker gemenskapen i den egna gruppen.

För den egna skolan är utbyten med andra skolor även ett bra tillfälle att både inspireras av andra skolor men också att få chans att se sin egen skola genom andra.

Robin från Valjeviken berättar här vad arbetet med Jag-vi-världenmetoden och inte minst utbytesresorna har gett honom.

 

 
Uppdaterad: 14 juni 2024