ESF-projektet VÄGEN

Med det treåriga ESF-projektet VÄGEN får folkhögskolor i hela landet möjlighet att utveckla sina metoder och arbetssätt för att stärka människor som står långt från arbetsmarknaden.
Uppdaterad: 3 april 2024

ESF-projektet VÄGEN pågår mellan 2023 och 2026 och vänder sig till människor som står långt från arbetsmarknaden. Folkbildningsrådet är projektägare och arbetet genomförs i samverkan med folkhögskolornas intresseorganisationer och 15 folkhögskolor från norr till söder. 

Påverka sin livssituation

Syftet med projektet är att se till att människor som står långt från arbetsmarknaden ges egenmakt så att de kan påverka sin livssituation. Projektet ska underlätta övergången från folkhögskola till arbete och vidare studier och bidra till att öka möjligheten för ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.

Drygt 140 000 unga mellan 16 och 29 år varken arbetar eller studerar (MUCF, 2023). Motsvarande siffra för personer som är 25 till 65 år är 663 000 (SCB, 2022).

Unik studiemiljö

Folkhögskolan erbjuder en unik studiemiljö med engagerad personal, inkluderande kultur och en pedagogik som bygger på delaktighet och individanpassning. Målet med VÄGEN är att ytterligare stärka folkhögskolornas arbete för att ge deltagare:

  • behörighet och kunskaper som kan leda till vidare studier och/eller arbete
  • social och personlig utveckling, stärkande nätverk, och träning i att hantera vardagen
  • en god hälsa genom bra kost, motion samt råd och stöd för psykiskt och fysiskt välmående
  • jobbrelaterade aktiviteter som ger kunskap om arbetsmarknaden och möjligheter till exempelvis praktik och coachning

Individuella studie- och etableringsplaner

Folkhögskolorna utvecklar individuella studie- och etableringsplaner för alla deltagare. Genom kollegialt lärande delar personalen erfarenheter med varandra. Med stöd i forskning och beprövade metoder jobbar man systematiskt med förändringsteori, pedagogisk utveckling och med att stärka banden till arbetsmarknaden.

Projektets budget är på 157 miljoner kronor, varav ESF står för 85. Projektet ska nå 825 deltagare och sedan spridas i hela landet.

Kontakt

Lena Östlund, Projektledare
08-412 48 32
lena.ostlund@folkbildningsradet.se

Helena Isaksson Baeck, Kommunikatör
070-304 65 66
helena.isaksson.baeck@sverigesfolkhogskolor.se