Kursinnehåll

Kursen riktar sig till engagerade lärare som tillsammans med andra vill utveckla sin profession samt fördjupa sig i pedagogik och didaktik för folkhögskola och mångfaldiga deltagargrupper.
Uppdaterad: 6 maj 2024

Kursen består av tre olika teman:

  • Bildning och makt – folkhögskollärares roll och identitet
  • Perspektiv på deltagarens utveckling, roll och förutsättningar
  • Allmän kurs i utveckling, möjligheter utifrån ett framtidsperspektiv

Dessa teman utgör grund för kunskapsfördjupningar utifrån föreläsare, kurslitteratur, samt dina egna erfarenheter som du utifrån din profession bär med dig.

Det gemensamma lärandet är en viktig del i kursens innehåll där ny förståelse och nya begrepp prövas och utvecklas i relation till den egna praktiken på Allmän kurs. 

Tidigare föreläsare i urval

  • Berit Larsson, styrelseledamot på Kvinnofolkhögskolan, speciallärare och genusforskare vid Göteborgs Universitet.
  • Lars Svedberg, universitetslektor vid Karlstads universitet.
  • Ruhi Tyson, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och på Waldorflärarhögskolan, samt bokbindningslärare på Kristofferskolan i Bromma.
  • Alli Klapp, docent vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  • Annica Wallenborg Flynn, organisationschef, OFI.
  • Olle Westberg, generalsekreterare, RIO.