Jobba med er folkhögskolas egen webbplats

Har du koll på vad som behöver finnas på er folkhögskolas egen webbplats? Vissa saker ska ni informera om enligt Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget, men det finns också lagar att förhålla sig till. Ta hjälp av vår checklista.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Förutom att marknadsföra för deltagarrekrytering och berätta om folkhögskolans verksamhet, så finns det annat att använda skolans webbplats till.

De flesta förväntar sig idag att all information finns tillgänglig på internet när man behöver den. Därför är skolans webbplats den naturliga platsen att samla all den information som deltagare har rätt att ta del av. Det gäller både blivande, nuvarande och tidigare deltagare.

Vi har sammanställt en lista på sådant som bör finnas tillgängligt på en folkhögskolas webbplats och/eller ett intranät. All information kan dock med fördel ligga på en publik webbplats. Även blivande och före detta deltagare kan behöva ta del av informationen samt att transparensen kan vara ett mål i sig.

I checklistan finns sådant som nämns som informationskrav i Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor, lagstiftning om webbplatser samt tips på annan information som kan vara lämplig att publicera på er webbplats.

Checklista för folkhögskolans webbplats

Från Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor

Finns det på vår webbplats information om...

 • obligatoriska avgifter för studerande
 • folkhögskolans antagningspolicy
  Antagning: Vilka förkunskaper krävs för att bli antagen till en kurs?
  Urval: Hur sker urvalet vid fler sökande än kursplatser? På vilka grunder sker beslut?
 • vilka villkor folkhögskolan ställer för deltagande i kursen
 • vilka villkor som gäller för att en kurs ska anses vara fullgjord
  För alla kurser: Information om hur frånvaro och ledighet påverkar. Obligatoriska kursmoment, andra krav på deltagandet.
  För Allmän kurs: Hur fungerar Allmän kurs – omfattningskrav och innehållskrav.
 • vilka behörigheter Allmän kurs kan leda fram till
  Vilka behörigheter erbjuder vi på skolan? Erbjuds fler behörigheter utöver innehållskravet? Vad krävs för behörighet till högskola respektive behörighet till yrkeshögskola? När har en deltagare uppnått grundläggande behörighet?
 • kursen berättigar till studieomdöme
  Gör skillnad på Allmän och särskild kurs. Kalla alltid Allmän kurs för Allmän kurs.
 • villkor för avstängning och avskiljande
 • det studeranderättsliga arbetet
 • former för deltagarinflytande och klagomålshantering
  Inklusive kontaktuppgifter till rektor och styrelse för överklagande av beslut, samt kontaktuppgifter till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
 • grunderna för behörigheter, intyg och studieomdöme
  Både gemensamt regelverk samt skolspecifika policies.
 • utrikesfödda deltagares rätt till språkligt stöd och rätt till inflytande över planeringen i detta stöd
 • deltagare som utgör grund för förstärkningsbidrags rätt till stöd i studiesituationen och till inflytande över planeringen av detta stöd

Från lagstiftning

 • Information om hantering av personuppgifter samt arkivering
  Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR och Arkivlagen.
 • Tillgänglighetsredogörelse
  Enligt DOS-lagen, för de folkhögskolor som omfattas av den.

Annat lämpligt

 • Policydokument och liknande
  Drogpolicy, datapolicy m.m. Information om försäkringar, hyresavtal.
 • Information om vad en folkhögskola är
  Vad innebär det att gå på folkhögskola? Vad finns det förväntningar på mig som deltagare?
 • Information om tillgängligheten i folkhögskolans miljö