Illustration på tre unga människor med olika utseenden.

Inspireras av andras tips

Låt dig inspireras av folkhögskolornas egna tips om olika sätt för att öka mångfalden på estetisk kurs.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Mångfald kan innebära många olika saker, men här har vi fokuserat på hur vi kan nå personer med bakgrund utanför Norden eller som kommer från hem med kort utbildningsbakgrund.

Statistiken visar att folkhögskolornas estetiska kurser i dag har få deltagare med denna bakgrund, både jämfört med befolkningen och med övriga särskilda kurser på folkhögskola. Se till exempel SCBs folkhögskolestatistik 2021 (ny flik).

Se även Folkbildningsrådets rapport Breddat deltagande på folkhögskolans estetiska kurser (ny flik) för fördjupning.

Egen erfarenhet

Tipsen på dessa sidor är lyckade exempel och förslag hämtade från olika folkhögskolors egen erfarenhet.

Gå vidare till första tipset: Samarbeta med andra!