Aktionsforskning och pedagogisk förnyelse

Ny fortbildningskurs för lärare på folkhögskola!
Uppdaterad: 30 april 2024

Under hösten 2024 startar nu en ny kurs för lärare på folkhögskola. Kursen riktar sig till dig som är en engagerad lärare och som är nyfiken på aktionsforskning som ett verktyg för pedagogisk förnyelse. Tillsammans med andra på kursen ges du som är intresserad möjlighet att utveckla din profession, få utökad förståelse för den egna undervisningen samt tillsammans med andra utbyta erfarenheter.

Vad är aktionsforskning?

Enligt Wikipedia är det forskning som utförs ”utan att man försöker distansera eller separera sig från den verksamhet eller det område som är objekt för forskningen. Syftet med aktionsforskningen är att ha en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområde”.

Enligt NE är det specifika för aktionsforskningen ”ett nära samband mellan den som igångsätter och verkställer en aktion (åtgärd) och den som analyserar förändringsprocessen och dess effekter”. 

Kursinnehåll

Kursen har två huvudsakliga syften. Dels ska du som deltagare ska få möjlighet att reflektera över och utveckla din undervisning, dels ge möjlighet till kunskapsutveckling om och förståelse för aktionsforskning och hur sådan vetenskaplig metod kan användas för att utveckla undervisningen.

Arbetsformer

Kursen är processinriktad och de olika momenten följer den pedagogiska logiken av en så kallad lärcirkel. (1) Vi pratar ihop oss om hur vi bäst beskriver våra pedagogiska dilemman och hur problemet kan utformas, (2) vi samlar in ett material, (3) vi analyserar både problemet och vår egen förståelse av det; reflekterar, abstraherar, försöker att teoretiskt generalisera, begreppssliggöra, och hitta på alternativa lösningar, (4) vi provar någon av dessa lösningar och (5) evaluerar, det vill säga bedömer utfallet, och därmed är vi tillbaka på ruta ett,  lite klokare och med nya insikter som gör att vi kan jobba smartare. 

Efter avslutad kurs kan den som önskar få ett kursintyg. För att erhålla detta krävs 80 procent närvaro och aktivt deltagande i seminarierna som kursen består av.

Träffar

Kursen pågår under en termin med uppstart i september. Kursen innehåller sammanlagt tio träffar varav tre är fysiska. De tre fysiska träffarna är förlagda i Stockholm centralt, på Sveriges folkhögskolors kansli. Övriga träffar äger rum en gång i veckan på onsdag eftermiddag.

Mellan kurstillfällena kommer du att få arbeta med kurslitteraturen, samla in material att analysera samt genomföra ett fältexperiment.

Kursträffar

19 september 13-16, fysisk träff i Stockholm
26 september, digital träff

3 oktober, digital träff
17 oktober, digital träff
24 oktober, 13-16, fysisk träff i Stockholm

7 november, digital träff
14 november, digital träff
28 november, digital träff

12 december, digital träff

16 januari 14-16, fysisk träff i Stockholm

Kurslitteratur

  • Carlgren, I. (red.) (2017). Undervisningsutvecklande forskning: exemplet learning study. (Första upplagan). Gleerups.
  • Stringer, E. (2010). Action Research in Education, In: Penelope Peterson, Eva Baker, Barry McGaw (Eds.) International Encyclopedia of Education (Third Edition), Elsevier, p. 311-319. (Kommer att finnas tillgänglig via LiU).
  • Ponte, P. (2010). Action Research as a Tool for Teachers’ Professional Development, In: Penelope Peterson, Eva Baker, Barry McGaw (Eds.) International Encyclopedia of Education (Third Edition), Elsevier. p 540-547. (Kommer att finnas tillgänglig via LiU).
  • ytterligare kurslitteratur meddelas längre fram.

Behörighet och ansökan

Kursens målgrupp är folkhögskollärare. Kursen utgår ifrån att pedagogisk förnyelse är något som vi gör tillsammans inom ett arbetslag. För att detta ska få god verkan inom folkhögskolans verksamhet, utifrån exempelvis bearbetning, implementering finns det pedagogiska vinster med att två lärare från samma skola ges möjlighet att gå kursen.

Det finns inga formella förkunskapskrav. För att kursen ska kunna bidra med pedagogisk utveckling så tror vi att du som söker är engagerad lärare med undervisningsvana. Du är nyfiken på och engagerad i utvecklingsfrågor som berör undervisning, didaktik och pedagogik i sin helhet. Du upplever andras kunskaper och det kollektiva lärandet som en viktig del i din utveckling samt har vana att läsa och förstå akademisk litteratur.

Du ansöker till kursen genom att fylla i vårt formulär, klicka här.

Sista dag för ansökan är den 12 augusti.

Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller. Vecka 33 kommer du att få besked om du fått en plats på kursen eller ej. Du kontaktas då via den e-post som du angivit då du anmält dig. Om kursen ställs in, informeras de sökande den 13 augusti.  

Kostnad

Kursavgiften är 6 000 kronor per deltagare (inkl. moms). I kursavgiften ingår inte kurslitteratur, resor, boende och förtäring. Observera att anmälan är bindande. Avbokning efter sista anmälningsdag debiteras med fullt pris, undantaget vid sjukdom med uppvisande av läkarintyg. Platsen kan överlåtas till en lärarkollega. Avbokning före sista anmälningsdag debiteras med 3000 per anmäld deltagare.

Arrangörer

Kursen arrangeras av Linköpings universitet i samarbete med Sveriges folkhögskolor. Kursansvarig är Anders Hallqvist, universitetslektor vid Linköpings universitet.

Frågor?

Har du frågor om utbildningens innehåll och form, kontakta kursansvarig Anders Hallqvist, anders.hallqvist@liu.se

Har du frågor om praktiska frågor och administration, kontakta Ambika Hansell Ek, handläggare på RIO, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se