Nyheter

 • 15 november 2023

  Nu inkluderar Sveriges folkhögskolor fler röster

  Det började med ett projekt för att lyssna in vad deltagare med intellektuell funktionsnedsättning tycker om sin tid på folkhögskola, och snart fick projektet ringar på vattnet. Nu tar vi nästa steg i vårt tillgänglighetsarbete och ser till att personer som syns på våra bilder förstår vad de samtycker till.
 • 13 november 2023

  Gemensamt uttalande till den fria folkbildningens försvar

  Folkbildningen är och måste vara fri och frivillig. Ett vitalt demokratiskt samhälle behöver aktörer som agerar oberoende av statens vilja. Folkbildningen är en sådan kraft som behöver stå fri. Så skriver folkbildningens organisationer i ett gemensamt uttalande idag på Folkbildningsrådets representantskap.
 • 6 november 2023

  Värdefulla insikter från deltagare med intellektuell funktionsnedsättning

  Hur upplever deltagare med intellektuell funktionsnedsättning sin tid på folkhögskola? Och framför allt, hur tar vi reda på det? Svaret finns förstås hos deltagarna själva.
 • 13 oktober 2023

  Två föreningar blir en – de offentliga folkhögskolorna får en starkare röst

  Idag fattas ett historiskt beslut för de offentligägda folkhögskolorna. Från och med idag kommer de att företrädas av en gemensam förening där både tjänstemän och politiker ingår.
 • 10 oktober 2023

  Anna Ekström: Bildning behövs i polariserad tid

  När Anna Ekström berättar att hon nu är engagerad för folkhögskolan händer det ofta att människor får något mjukt i blicken. "Nästan alla känner till någon som kommit på fötter tack vare folkhögskolan. Jag kommer fortsätta kämpa för mer pengar och fler uppdrag till folkhögskolorna", säger hon.