Nyheter

 • 19 april 2024

  "Om man kan påverka sin skola, kan man påverka hela världen"

  Den 9 juni är det EU-val. Även om bara drygt hälften av Sveriges befolkning röstade i förra valet, påverkar EU-politiken oss mer än vi tror. Vad är viktigt för deltagare på folkhögskola inför valet? Vi pratade med Sophia som läser Allmän kurs med inriktning natur på Blekinge folkhögskola om hennes tankar kring demokrati, EU-val och engagemang.
 • 15 april 2024

  Inga satsningar på folkhögskolan i regeringens vårbudget

  Regeringen presenterade idag sin ekonomiska vårproposition och ändringsbudget. Inga satsningar görs på folkhögskolan. Däremot tillförs komvux resurser till 2 000 utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux. Kommuner tillförs även resurser till sfi för ukrainare på flykt.
 • 27 mars 2024

  Folkbildningsrådet föreslår en höjning av statsbidraget till folkhögskolorna

  Folkbildningsrådet föreslår i sitt budgetunderlag till regeringen en höjning av folkhögskolornas statsbidrag på totalt 611 miljoner. Folkhögskolornas intresseorganisationer stödjer förslaget men tycker också att skrivningarna kunde varit tuffare.
 • 25 mars 2024

  Folkhögskolan är viktig för arbetssökande med kort utbildning

  En ny granskning från Riksrevisionen visar att det finns brister i arbetet med att få arbetslösa med kort utbildning att börja studera. Enligt Riksrevisionen är folkhögskolorna ett viktigt komplement för att nå denna grupp.
 • 22 mars 2024

  ”Kan bli ett startskott för förändringsarbete”

  Vill din folkhögskola arbeta med Jag-vi-världenmetoden i undervisningen men känner er osäkra på hur ni ska gå till väga? Nu erbjuder FSO alla folkhögskolor att boka en fortbildare som kan vägleda lärarlaget genom metoden. Anna-Lena Öhman och Erika Sandberg Offesson är lärare på Dalslands folkhögskola och fortbildare i metoden. De berättar hur det går till.