Enkätverktyget Insurvey

Hur får vi tag i resultatet från Folkhögskoleenkäten? Hur kan vi se vad en viss deltagargrupp har svarat? Och vad mer kan vi göra i enkätverktyget Insurvey?
Uppdaterad: 8 april 2024

Hitta på sidan

Lär känna verktyget

Jonna visar vad du behöver veta för att kunna arbeta med resultatet från Folkhögskoleenkäten i verktyget Insurvey.

Hitta till enkätverktyget: Verktyget Insurvey (öppnas i ny flik)

Hitta till resultatet

Varför ett eget skolkonto?

Skapa egna enkäter eller häng på egna frågor till Folkhögskoleenkäten.

Skapa eget skolkonto i Insurvey

Du hittar skolans resultat från Folkhögskoleenkäten direkt i verktyget Insurvey (öppnas i ny flik).

Hur du hittar resultatet skiljer sig åt beroende på om skolan har ett eget skolkonto i Insurvey eller inte.

För er som har ett skolkonto

Jonna visar hur du hittar resultatet i Insurvey med ett skolkonto.

För er som saknar ett skolkonto

Jonna visar hur du hittar resultatet i Insurvey utan skolkonto.

Kom åt er resultatrapport

Du kan komma åt skolans resultatrapport direkt i verktyget Insurvey. Du kan också ladda ner resultatet i en Wordfil som ser ut ungefär som den nationella resultatrapporten. Wordfilen kan ni skriva i och justera så mycket som ni vill.

Jonna visar hur ni kommer åt er enhetsspecifika resultatrapport, det vill säga skolans rapport. Hon visar också hur ni laddar ner resultatet som en Wordfil.

Hitta till enkätverktyget:Verktyget Insurvey (öppnas i ny flik)

Hitta vad en viss deltagargrupp har svarat (hitta relationer i resultatet)

När du arbetar med resultatet kan du ta reda på vad en specifik deltagargrupp har svarat. Det gör du genom att titta på relationer mellan bakgrundsfaktorer om deltagarna och deltagarnas svar.

Jonna visar hur du tittar på olika relationer i resultatet, det vill säga vad specifika deltagargrupper uppger för svar. Hon utgår från exemplen "Vad tycker deltagarna på distanskurser?" och "Vad tycker kvinnor respektive män?".

Hitta till enkätverktyget:Verktyget Insurvey (öppnas i ny flik)

Vad är bakgrundsfaktorer?

Bakgrundsfaktorerna, eller bakgrundsvariablerna, är information om deltagaren. Flera av bakgrundsvariablerna hämtas från Schoolsoft: ålder, kön, kursnamn, kursnivå, kurstyp och information om huruvida kursen är en distanskurs. Du kan också se om deltagaren har en funktionsnedsättning eller är född utanför Sverige. Den informationen uppger deltagaren själv när hen besvarar enkäten.

Skapa flera rapporter (segmentera)

Det går att bygga olika rapporter, till exempel för att få en rapport för varje kurs på skolan. Det gör du genom att skapa segment.

Jonna visar hur du segmenterar, eller bryter i hierarkier, för att se resultat per kurs eller undervisningsgrupp till exempel.

Ta reda på mer: Ge andra tillgång till resultatet (dela ut rapporter)

Hitta till enkätverktyget: Verktyget Insurvey (öppnas i ny flik)

Sätt ett resultat i relation till ett annat (korstabulering)

Deltagare som har svarat på ett visst sätt på en fråga, hur har de svarat på en annan fråga? Det kan du ta reda på med hjälp av korstabluering – ett sätt att sätta ett resultat i relation till ett annat.

Jonna visar hur du korstabulerar för att sätta flera resultat i relation till varandra.

Hitta till enkätverktyget:Verktyget Insurvey (öppnas i ny flik)

Uteslut grupper från resultatet

Ett ganska vanligt önskemål är att utesluta vissa grupper från Folkhögskoleenkäten. Det går inte, eftersom Folkhögskoleenkäten skickas ut till alla deltagare på Allmän kurs och särskild kurs i de skolor som deltar. Däremot kan du utesluta vissa grupper från resultatet från Folkhögskoleenkäten. Den möjligheten ger vi för att resultatet ska bli tillförlitligt om man har deltagargrupper med väldigt låg svarsfrekvens till exempel.

Jonna visar hur du utesluter grupper från resultatet.

Hitta till enkätverktyget:Verktyget Insurvey (öppnas i ny flik)

Ge andra tillgång till resultatet (dela ut rapporter)

Du kan dela de rapporter som du har skapat med andra i organisationen genom att exportera dem till Word.

Jonna visar hur du delar de rapporter som du har skapat med andra.

Ta reda på mer: Skapa flera rapporter (segmentera)

Hitta till enkätverktyget: Verktyget Insurvey (öppnas i ny flik)

Skapa eget skolkonto i Insurvey

Skapa egna enkäter som en del i ert kvalitetsarbete eller häng på egna frågor på Folkhögskoleenkäten. Det får ni möjlighet att göra med ett eget skolkonto i Insurvey.

Skapa egna enkäter

Med ett skolkonto kan ni göra egna enkäter, till exempel insynsskyddade arbetsmiljöenkäter eller andra enkäter som en del av ert kvalitetsarbete.

Skapa eget skolkonto i Insurvey (öppnas i ny flik)

Häng på egna frågor till Folkhögskoleenkäten

Det går att komplettera Folkhögskoleenkäten med egna frågor genom att skapa en så kallad hängenkät.

Skapa eget skolkonto i Insurvey (öppnas i ny flik)

Steg för steg - Hängenkät.pdf

Kostnad

Kostnaden för ett skolkonto skiljer sig åt beroende på om ni medverkar i Folkhögskoleenkäten eller inte:

  • Deltar ni i Folkhögskoleenkäten? Då kan ni sätta upp ett eget skolkonto för 1 000 kronor om året. Då ingår administrationsavgiften för Folkhögskoleenkäten.
  • Deltar ni inte i Folkhögskoleenkäten, men vill ha ett skolkonto i Insurvey ändå? Då kostar det 5 000 kronor.

Personuppgiftsbiträdesavtal och fakturering

När skolkontot sätts upp skriver Insurvey (Cloud Connected Sweden AB) ett personuppgiftsbiträdesavtal med er. Ni får fakturan från Sveriges folkhögskolor.

Kontakt

Har du frågor om Folkhögskoleenkäten? Mejla oss!

enkat@sverigesfolkhogskolor.se