Metodbank Jag-vi-världen

Välkommen till metodbanken Jag-vi-världen

Jag-vi-världen är en engagemangsresa med syfte att väcka lust och vilja till förändring, samt öka förståelsen för Agenda 2030. Metoden är uppdelad i tre delar där vi fördjupar oss i deltagarens berättelser och erfarenheter, de globala målen samt det egna engagemanget.


Här hittar du lektionsupplägg och övningar som har tagits fram och använts av deltagare och pedagoger från projektet Min story - vår agenda. Den är fylld med övningar som vi både har utvecklat själva och övningar som vi har hittat på annat håll. I metodbanken kan du också ta del av erfarenheter och berättelser från personer som använt sig av vårt material. Du kan använda innehållet som en helhet eller plocka övningar precis som du själv vill!

Läs mer om hur du kan arbeta med metoden här

Metodmaterial

Jag - Berättande

Del ett handlar om berättelser och det egna engagemanget. Här hittar du övningar som kretsar kring storytelling och utmanar deltagaren att utforska sin egen historia. Här gäller det att hitta en balans där deltagarna känner att de kan vara personliga utan att känna någon press att dela sådant som kan kännas alltför privat. 

 

Besök Jag - berättande

Introduktion till berättande
Lyssna på en gemensam berättelse
Introduktion till berättande
Amandas berättelse
Amanda från Medlefors folkhögskola delar sin personliga berättelse
Najats berättelse
Najat från Dalslands folkhögskola delar sin personliga berättelse
Sagas berättelse
Saga från Dalslands folkhögskola delar sin personliga berättelse
Elins berättelse
Elin från Marieborgs folkhögskola delar sin personliga berättelse
Elinas berättelse
Elina från Medlefors folkhögskola delar sin personliga berättelse
Den egna berättelsen
Bygg din egen tidslinje
Skapa personliga tidslinjer utifrån en händelse i livet eller ett ämne som engagerar
Zooma in och zooma ut ur berättelsen
Deltagarna får testa på att skala ner och bygga ut sina berättelser med hjälp av varandra
Dela berättelser och aktivt lyssnande
Deltagarna lär sig identifiera mönster i berättelser genom att dela och lyssna
Berättelsen och engagemang - Bryggan till Globala målen
En dag på folkhögskola 2030 - utopi och dystopi
Dramaövning där deltagarna får visualisera en utopisk eller dystopisk framtid på folkhögkola
Framtidsvisioner - Hur bilder formar vår värld
Brygga till Globala målen med fokus på deltagarnas egna tankar och reflektioner
Gemensam kartläggning
Kartlägg vad som är viktigt i deltagarnas liv. Övningen är en brygga till Globala målen.
Fanzine
Arbeta med olika berättandeformer så som text, foto och och illustrationer
Vi - Globala målen

Del två fokuserar på Globala målen. Här hittar du övningar som syftar till att öka kunskapen om Agenda 2030 genom att utgå från det egna och det personliga. Deltagarna får koppla ihop sina egna erfarenheter med de Globala målen och reflektera över vilka mål deltagaren själv är intresserad av att arbeta vidare med.

 

Besök Vi - Globala målen

Introduktion till Globala målen och Agenda 2030
Vad är Globala målen & Agenda 2030
Introduktion till Globala målen
Forska om Globala målen
Deltagarna får fördjupa sig i mål de själva intresserar sig för
Hemsidor och interaktiva övningar
Låt deltagarna forska vidare om Globala målen på egen hand
Gemensam kartläggning
Synliggör vilka mål och hjärtefrågor som gruppen täcker
Terra-Pi: Ensam eller tillsammansengagemang
Reflektera över ensam-engagemang, och vad som går att göra gemensamt
Terra-Pi: Känslosallad
Ett lättsamt sätt att prata om vilka känslor det finns kopplade till klimatet
Terra-Pi: Aktiveringspilen
Diskutera hur olika känslor ger mer aktiverande eller passiviserande effekt
Terra-Pi: Framtidsvisionen
Spåna tillsammans om en hållbar framtid och vad som behövs för att uppnå den
Fördjupning i Globala målen - Bryggan till förändringsarbete
Forska om organisationer
Ta reda på vilka organisationer som arbetar med frågor som intresserar deltagarna
Forma en idé till ett projekt
Övningen är en brygga mellan Globala målen och förändringsarbete
Skapa manifest
Skapa egna kreativa manifest utifrån Globala målen
Pedagogernas ord
Världen - Förändringsarbete

Del tre är den sista delen i engagemangsresan. Materialet du hittar här kretsar främst kring hur du som pedagog kan stötta deltagarna i deras förändringsarbeten. Deltagarna utgår från arbetet med den egna berättelsen och Globala målen för att vidareutveckla sitt engagemang till ett konkret förändringsarbete. Till hjälp finns också flera mallaratt utgå från när deltagarna ska planera sina förändringsarbete. 

 

Besök Världen - förändringsarbete

Lektionsupplägg
Vem har makt att påverka?
Introduktion till förändringsarbete
Pro action café: Pitcha idéer till förändringsarbete
Samtalsrundor för att diskutera idéer till förändringsarbete
Lämna över klassrummet till deltagarna
Arbeta med deltagarmakt i klassrummet
Projektplanering för deltagare
Verktyg och mallar för att planera förändringsarbetet
Deltagares förändringsarbeten
"Kvinnors styrka och empowerment" - Konstutställning
Saga, Dalslands folkhögskola i Trollhättan
"Våga vara obekväm" - Podd
Najat, Tina och Maha, Dalslands folkhögskola i Färgelanda
"Pöbel Bödeln" - Fanzine
Mika, Marieborgs folkhögskola
Asylpyssel för Asylgruppen Norrköping
William, Marieborgs folkhöskola
Mallar
Pedagogernas ord
Övningar för uppstart och avslut

Här finns information och förslag på övningar för att inleda och avsluta arbetet med Jag-Vi-Världen. De inledande övningarna handlar om att skapa en grundläggande förståelse för metoden, samt sätta tonen i klassrummet. De avslutande övningarna handlar om hur man kan ta vidare sitt engagemang framåt och utanför skolan. 

Besök övningar för uppstart och avslut

Uppstart
Vad är engagemang?
Reflektera tillsammans kring begreppet engagemang och vad det kan innebära
Gemensamma förhållningsregler
Skapa en grund för tillit och inkludera deltagarna i att sätta tonen i klassrummet.
Avslutande övningar
Samtal om framtid och förändringsarbeten
Samtalsrundor som tar upp avslutning i arbetet med metoden och engagemang utanför skolan
Framtidslinjen
Visualisera framtiden och hur livet och engagemanget kan se ut då