Deltagarröster om kursen

Läs artiklar om och se filmer där tidigare deltagare berättar om vad kursen inneburit för dem. Här samlar vi det som publiceras om kursen.
Uppdaterad: 6 maj 2024

Filmklipp

Allmän kurs-lärarna Marina Johansson och Martin Wikström sammanfattar fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling. De delar med sig av starka intryck och utmaningar, reflektioner och erfarenheter från de tre kurstillfällena. 

 

Reportage

Läs Tidningen Folkhögskolans reportage om Allmän kurs i utveckling: Här får lärare i allmän kurs verktyg att möta nya målgrupper.

Frukostseminarium

Frukostseminarium i samarbete med #vimåsteprata om "Att göra demokrati".

Medverkande är lärarna Anna Vormisto, Stefan Gunnarsson, Eva Carnstedth Wahnström och deltagaren Natalie Åhlin, som genomfört övningen.

Sam Paldanius från Örebro universitet ger en introduktion till demokrati i undervisning samt bildningsdidaktik på folkhögskola. Johanna Winbladh och Ambika Hansell Ek modererar samtalet.

Se frukostseminariet i efterhand här.

Intervju från Allmän kurs i utveckling

Intervju med läraren Ulla Raslöv och processledarna om kursomgången 2019/2020:

"Det är en fröjd att fortbilda sig med andra".