Två faktarutor med två unga deltagare.
En stor del av folkhögskolans deltagare ser positivt på sin studietid.

Resultat och effekter

Här hittar du information om hur folkhögskolans deltagare upplevt sin studietid samt länkar till statistik och rapporter om folkhögskolan.
Uppdaterad: 13 mars 2024

Deltagarnas upplevelse

Varje år genomförs Folkhögskoleenkäten, där deltagare på folkhögskolans långa kurser erbjuds delta. I resultatrapporten ser vi hur deltagarna upplever sin studietid på folkhögskola. Cirka 11 000 deltagare svarade på enkäten 2023 och här presenterar vi några av resultaten.

Ladda ner resultatrapport för Folkhögskoleenkäten 2023 här (öppnas i ny flik).

Arbetsliv

87 procent av deltagarna på allmän kurs går på folkhögskola för att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. 

72 procent av deltagarna på allmän kurs tycker att de har ökat sina möjligheter på arbetsmarknaden.

77 procent av utrikes födda deltagare på folkhögskola tycker att de har ökat sina möjligheter på arbetsmarknaden.


Utbildning och framtid

88 procent av deltagarna på allmän kurs tycker att de har ökat sina möjligheter att studera vidare.

82 procent av deltagarna på allmän kurs har fått inspiration till att studera vidare.

92 procent av deltagarna har fått inspiration att fortsätta lära sig nya saker.


Personlig utveckling

73 procent av deltagarna har fått ökat självförtroende på folkhögskolan.

84 procent av deltagarna tycker att de lärt känna nya människor på folkhögskolan.

79 procent av deltagarna tycker att de blivit del av en gemenskap på folkhögskolan.

 

Fakta och statistik

Myndigheten Statistiska Centralbyrån, SCB, ansvarar för statistik kring folkhögskolornas verksamhet, i samarbete med Folkbildningsrådet. På deras webbplatser finns aktuella rapporter och statistik om folkhögskolan.

SCB - folkhögskolestatistik

Årlig statistik över folkhögskolans deltagare redovisas efter kurstyp, kursinriktning, studieomfattning, utbildningsnivå, nationell bakgrund, kön, region och ålder. Här redovisas även årlig statistik över folkhögskolans pedagogiska personal och kostnader.

Till folkhögskolestatistik på SCB:s webbplats (öppnas i ny flik)

Folkbildningsrådet - rapporter om folkhögskolan

Folkbildningsrådet har myndighetsuppdraget att utvärdera om syftet med statens bidrag till folkbildningen uppfylls. Det görs genom ett antal rapporter varje år.

Till rapporter på Folkbildningsrådets webbplats (öppnas i ny flik)