Följ utvecklingen medan den pågår

Uppföljning sker kontinuerligt under arbetets gång, när handlingsplanerna genomförs. Även underlag för utvärderingen, i form av dokumentation och insamling av annat material, kan göras allt eftersom.
Uppdaterad: 26 mars 2024

Många folkhögskolorna är vana vid detta arbetssätt, genom att kontinuerligt följa upp och utvärdera deltagarnas utveckling. Det sker säkert mer eller mindre systematiskt, men medarbetarnas kunskap på detta område är så klart en tillgång även i kvalitetsarbetet.

Ge instruktioner

Ge rätt förutsättningar för medarbetarna att genomföra en uppföljning. Ett sätt är att ge vägledning i hur ni vill få uppföljningarna dokumenterade. Instruktionen kan innehålla stödfrågor.

Kontakt

Har du frågor om kvalitetsarbete på folkhögskola? Mejla Jonna Hamlin Müntzing.

jonnahamlin_liggande_low.jpg

jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se