Så fungerar folkhögskolans behörighetsmodell

Omfattningskravet, innehållskravet och studieomdömet. Det är tre grundläggande delar av folkhögskolans behörighetsmodell som är bra att ha koll på om du jobbar med behörighetsfrågor på folkhögskola. I den här kursen får du lära dig om såväl det som om urval till högre studier och folkhögskolans intyg.
Uppdaterad: 8 mars 2024

Vem riktar sig kursen till?

Kursen är främst för dig som är ny studie- och yrkesvägledare, men finns för fler roller: skolledare, pedagoger och administrativ personal till exempel.

Hur du vill lägga upp den här kursen är helt upp till dig. Du kan välja att titta på alla delar på egen hand, eller så kan ni samlas flera i kollegiet och göra den tillsammans.

Till varje film finns frågor att svara på själv eller att diskutera i grupp.

 

 

1 Omfattningskravet

Omfattningskravet handlar om hur lång tid deltagaren behöver studera.

Gör del 1 om omfattningskravet

2 Innehållskravet

Innehållskravet handlar om vilka kurser som en deltagare behöver ha godkänt i för att få grundläggande behörighet till yrkeshögskolan eller högskolan.

Gör del 2 om innehållskravet

3 Studieomdömet

Studieomdömet är en samlad bedömning av deltagarens studieförmåga.

Gör del 3 om studieomdömet

4 Urval till högre studier

Ett urval behövs när det är fler som söker än vad det finns plats för på utbildningen. När deltagaren söker till högskola hamnar hen i folkhögskolans egen urvalsgrupp.

Gör del 4 om urval

5 Folkhögskolans intyg

De intyg som är framtagna av Folkbildningsrådet är gemensamma för alla folkhögskolor. Skolans egna intyg formas av folkhögskolan själv.

Gör del 5 om folkhögskolans intyg

 

Kontakt

Har du frågor om kursen? Mejla Sandra Löfstedt.

sandralöfstedt_liggande_low.jpg

sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se