Logotyp Folkhögskolornas klimatnätverk
Nätverket har ca 90 medlemmar från drygt 40 av landets 156 folkhögskolor.

Folkhögskolornas klimatnätverk

Folkhögskolornas klimatnätverk är ett nätverk för att samarbeta och utbyta kunskap och erfarenheter kring den globala klimatupphettningen.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Vi vill ge att mer utrymme för undervisning i klimatfrågan på folkhögskolorna och arbetar för en större kunskap och medvetenhet om klimatfrågan bland folkhögskolelärare och skolledare.

Nätverket har cirka 90 enskilda medlemmar från drygt 40 av landets 156 folkhögskolor. Medlemmarna representerar enbart sig själva, inte skolorna. Genom en maillista förs diskussioner kring klimatfrågan. 

Följ oss gärna på Facebook (öppnas i ny flik).