Personer sitter på stolar i ring och samtalar.
Bli medlem i Föreningen för folkbildningsforskning du också!

Föreningen för folkbildningsforskning

Här möts praktiker och forskare – och sätter folkbildningens historia, nutida och framtida roller i ett lärande sammanhang. Bli medlem i Föreningen för folkbildningsforskning du också!
Uppdaterad: 7 mars 2024

Föreningen för folkbildningsforskning vill främja och stimulera forskning om folkbildningens historia och nutida och framtida roller. Vi verkar för att skapa mötesplatser mellan forskare och folkbildare genom att arrangera seminarier och konferenser kring aktuella ämnen.

Ideella insatser

Verksamheten bygger i huvudsak på ideella insatser. Föreningen står öppen dels för enskilda personer, dels för folkhögskolor, föreningar samt institutioner och organisationer inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

​Vi arbetar för att:

  • utgöra en mötesplats för verksamma inom forskning och folkbildning,
  • initiera, stimulera och stödja forskning och andra studier om folkbildning,
  • bidra till spridning av resultat av forskning och av andra studier om folkbildning,
  • verka för att ny kunskap kommer till användning inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.


Läs mer på www.folkbildningsforskning.se (öppnas i ny flik).