• Sök
Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Kontakta oss

RIOs kansli består av en organisationschef, en handläggare och en administratör. På kansliets sköts den löpande verksamheten. Kansliet ligger i Stockholm och delas med Folkhögskolornas Serviceorganisation och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation.
Uppdaterad: 28 april 2017

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)

Post: Box 112 15, 100 61 Stockholm
Besök: Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm

08-17 03 80
rio@sverigesfolkhogskolor.se

Gerhard Holmgren

Organisationschef
070-566 35 52
gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se

Ambika Hansell Ek

Handläggare
08-17 03 83
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se

Katarina Svedberg

Ekonomi/Administration
08-17 03 87
katarina.svedberg@sverigesfolkhogskolor.se