Kursutveckling

Vad behöver man tänka på när man arbetar med kursutveckling? Vi har börjat samla några tips på denna sida, men tar gärna emot fler. Kontakta gärna oss om du saknar något!
Uppdaterad: 9 april 2024

Kursplaner i alla kurser

På vilket sätt kan kursplanen hjälpa oss att beskriva vår särart och behålla vår frihet? Susanne Nilsson och Peter Ekstrand från Östra Grevie folkhögskola delade med sig av sina tankar om kraften i väl formulerade kursplaner för alla kurser och hur de organiserade sitt arbete med kursplaner.

Att arbeta utifrån teman på Allmän kurs 

På Kvalitetskonferensen som ordnades i december 2023 av FSO, berättade Elin Ragnebro och Sara Gulin om Västerås folkhögskolas tematiska och ämnesövergripande arbetssätt, med fokus på kursen "Human Nature HT23". Arbetssättet innefattar en blandning av föreläsningar, diskussioner, skrivuppgifter och seminarier. Det medför logistiska och planeringsmässiga utmaningar, men är samtidigt kreativt och fortbildande för lärarna.

Tips för att skapa inkluderande kurser

Följande är tips som har tagits fram av Gräsrotsinitiativet för ökad mångfald på estetiska kurser. Tipsen går dock att applicera på all form av kursutveckling. 

Checka dig själv

Behöver vi ändra på kursernas innehåll och genomförande för att locka nya deltagare? Går det att göra justeringar i kriterierna för antagning?

 • Se till att kursernas litteratur och innehåll är relevant för den önskade målgruppen.
 • Arbeta för en klassrumsmiljö som är bra för alla, oavsett bakgrund.
  Kan distans- eller deltidskurser vara ett alternativ som inkörsport?
 • Se över vilka antagningskriterier som behövs och gör anpassningar. Kan de vara ett hinder?
 • Kan vi erbjuda korta kurser i samarbete med kulturaktörer som redan når målgruppen?

Se över verksamheten

Vem lockas av vårt nuvarande kursutbud? Hur rekryterar vi ny personal till skolan? Tänk till och undersök om något behöver förändras.

 • Skapa nya kurser eller anpassa kurser för att locka nya målgrupper.
 • Samverka med personer ur målgruppen kring hur nya kurser kan läggas upp.
 • Anlita gästlärare med olika bakgrund och olika erfarenheter.
 • Anlita tidigare deltagare som gästlärare.
 • Samarbeta med andra folkhögskolor för att till exempel hitta gästlärare.
 • Anställ lärare med olika bakgrunder.
 • Anställ personal med etablerade kontakter och uppbyggda nätverk.
 • Erbjud estetisk verksamhet på filialer/lokaler i områden där målgruppen finns.
 • Förankra och förklara behovet av ökad mångfald för skolans ledning/styrelse.

Kontakt 

ambikahansell_liggande_low.jpg

Ambika Hansell Ek, samordnare forskning och pedagogik RIO ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se