Berättande 

Del ett handlar om berättelser och det egna engagemanget. Här hittar du övningar som kretsar kring storytelling och utmanar deltagaren att utforska sin egen historia. Här gäller det att hitta en balans där deltagarna känner att de kan vara personliga utan att känna någon press att dela sådant som kan kännas alltför privat. Det är viktigt att arbeta för att skapa ett tryggt rum där deltagarna kan lita på varandra och våga både dela och ta emot gruppens berättelser. Tips! Många deltagare känner sig tryggare när de får dela med sig av sina berättelser i väldigt små grupper utan krav på att presentera i helgrupp.

Introduktion till berättande

Den egna berättelsen

Berättelsen och engagemang