Nyheter

 • 11 maj 2023

  Sommarkurser 2023 – estetiska ämnen dominerar

  "Folkbildningens idéer är vår utgångspunkt även på sommarkurserna", säger Frida Grip på Åredalens folkhögskola. "De estetiska kurserna dominerar stort. I år finns ett sextiotal akvarellkurser", säger Fredrik Olén som arbetar med marknadsföring av folkhögskolorna.
 • 23 mars 2023

  Folkhögskolan – utbildningssystemets Zlatan

  – Jag har blivit överraskad av den positiva energi som finns i folkhögskolan. Vi är utbildningssystemets Zlatan, som har kraften att göra det oväntade och annorlunda. Det säger Stefan Attefall som efter sex år lämnar uppdraget som ordförande i RIO, för att bli landshövding i Uppsala län.
 • 22 mars 2023

  Hon sätter ord på folkhögskollärarnas tysta kunskap

  Att mötas på folkhögskola – en studie om folkhögskollärares pedagogiska hållning. Så heter en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet. Bakom avhandlingen står Filippa Millenberg. Hon har djupdykt in i folkhögskolans vardag, och närstuderat hantverkskurser. Mötet mellan deltagare och lärare är utmärkande för den pedagogiska praktiken.
 • 22 mars 2023

  RIOs arbete 2021–2022 – några sammanfattande kommentarer

  RIOs främsta uppdrag är att främja och tillvarata medlemmarnas intressen. I vår verksamhetsberättelse redovisas RIOs insatser utifrån detta uppdrag. En grundläggande framgångsfaktor är ett nära och konstruktivt idéutbyte mellan RIOs styrelse, kansli och våra medlemsskolor. Det vi gör ska vara värdefullt och relevant för våra medlemmar.
 • 7 februari 2023

  Höjt regionbidrag ett steg i rätt riktning

  – Ett steg i rätt riktning, men vi är så klart inte nöjda. Så kommenterar Daniel Nilsson, rektor för Kalix folkhögskola, Region Norrbottens beslut att höja anslaget till de sju folkhögskolorna i länet, samtliga rörelsefolkhögskolor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15