Nyheter

 • 22 mars 2023

  RIOs arbete 2021–2022 – några sammanfattande kommentarer

  RIOs främsta uppdrag är att främja och tillvarata medlemmarnas intressen. I vår verksamhetsberättelse redovisas RIOs insatser utifrån detta uppdrag. En grundläggande framgångsfaktor är ett nära och konstruktivt idéutbyte mellan RIOs styrelse, kansli och våra medlemsskolor. Det vi gör ska vara värdefullt och relevant för våra medlemmar.
 • 7 februari 2023

  Höjt regionbidrag ett steg i rätt riktning

  – Ett steg i rätt riktning, men vi är så klart inte nöjda. Så kommenterar Daniel Nilsson, rektor för Kalix folkhögskola, Region Norrbottens beslut att höja anslaget till de sju folkhögskolorna i länet, samtliga rörelsefolkhögskolor.
 • 7 februari 2023

  Bidrag från regionen gör att deltagare kan slutföra kursen

  Under hösten signalerade flera folkhögskolor i Västra Götaland att de inte hade möjlighet att slutföra sina yrkesutbildningar inom vårdområdet på grund av de försämrade statsbidragen. Ett hundratal deltagare riskerade att få avsluta sina studier i förtid.
 • 5 december 2022

  Kommer de tvinga oss att skära i allmän kurs?

  – Vi vill vi rusta människor till att bli aktiva medborgare. Det säger Mirja Räihä, ordförande för Långholmens folkhögskola och nyvald riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
 • 5 december 2022

  I folkhögskolan är integration möjlig

  – Vi är många i Riksdagen som vet att folkhögskolan är en stor tillgång i samhället. Jag kommer fortsätta stå upp för folkbildningen. Det säger Yusuf Aydin, ordförande för Botkyrka folkhögskola och nyvald riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15