Metodbank Jag-vi-världen

Välkommen till metodbanken Jag-vi-världen

Jag-vi-världen är en engagemangsresa med syfte att väcka lust och vilja till förändring, samt öka förståelsen för Agenda 2030. Metoden är uppdelad i tre delar där vi fördjupar oss i deltagarens berättelser och erfarenheter, de globala målen samt det egna engagemanget.


Här hittar du lektionsupplägg och övningar som har tagits fram och använts av deltagare och pedagoger från projektet Min story - vår agenda. Den är fylld med övningar som vi både har utvecklat själva och övningar som vi har hittat på annat håll. I metodbanken kan du också ta del av erfarenheter och berättelser från personer som använt sig av vårt material. Du kan använda innehållet som en helhet eller plocka övningar precis som du själv vill!

Läs mer om hur du kan arbeta med metoden här