En dag på folkhögskola 2030 - utopi och dystopi

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Papper med frågor till grupperna, papper att skriva på, pennor

Syfte/beskrivning: Övningen är ett kreativt och lustfyllt sätt att närma sig de frågor som är relevanta och viktiga för deltagarna. Genom att visualisera en utopi eller dystopi om framtiden kan deltagarna konkretisera det som är viktigast för dem.

Uppdaterad: 4 april 2024

Introduktion

Detta är en dramapedagogisk övning framtagen av Staffan Kahn som är folkhögskollärare och Agenda 2030-fortbildare.

I denna övning får deltagarna skapa och spela upp en kort scen om en dag på folkhögskola år 2030.

  • Dela in deltagarna i grupper (3 - 4 deltagare per grupp)
  • Varannan grupp ska spela upp en dystopi och varannan en utopi (Ge grupperna ett av dessa scenarion)
  • Be grupperna skapa en scen utifrån följande fyra frågor:

- Hur ser det ut?

- Vilka är där?

- Vad gör de där?

- Hur tog de sig dit?

  • Grupperna får 15 - 20 min på sig att skapa scenen (ge hellre kort tid än för lång för att minska kravet på prestation).
  • Grupperna spelar sedan upp för varandra
  • Reflektera i helgrupp om vad ni såg i de olika scenerna. Frågor ni kan ställa till gruppen kan till exempel handla om:

- hur nära verkligheten ligger gruppernas olika scenarier?

-  åt vilket håll tycker ni vi är påväg nu? Mot utopin? Mot dystopin?

-  kan vi göra något för att påverka framtiden?

 

Förklaring av begreppet utopi

En utopi är en vision om ett idealsamhälle. Det utgår från ens egna vision om det perfekta samhället skulle se ut tex politiskt, ekonomiskt och socialt.

Förklaring av begreppet dystopi

En dystopi är en negativ samhällsvision. Det är alltså motsatsen till en utopi och ordet dystopi betyder ”dålig plats”.