Nätverket Funktionsrätt på folkhögskola arbetar för rätten till utbildning och livslångt lärande för alla oavsett funktion.

Funktionsrätt på folkhögskola

Funktionsrätt på folkhögskola är ett nätverk med folkhögskolor som har kurser för personer med omfattande funktionsnedsättningar.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Vi arbetar för att påverka runt behovet av folkhögskolor som kan ta emot personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Många skolor har under senare år lagt ner sina utbildningar för denna målgrupp av ekonomiska skäl.

Vi arbetar för rätten till utbildning och livslångt lärande för alla oavsett funktion.

Kontakt

Jenny Anderberg, Verksamhetschef/rektor Furuboda folkhögskola
jenny.Anderberg@furuboda.se
076-555 88 80