Behörigheter och vägledning

Hur fungerar folkhögskolans behörighetsmodell? Vad behöver förberedas inför kursstart? Och vad är skolans ansvar vid avbrutna eller ändrade studier? Behörighetsfrågor är aktuellt oavsett om du jobbar med studie- och yrkesvägledning eller inom skolans ledning.
Uppdaterad: 21 mars 2024