"Kvinnors styrka och empowerment" - Konstutställning

Om Sagas förändringsarbete

Saga är deltagare på Dalslandsfolkhögskola i Trollhättan. Under våren 2023 genomförde hon ett förändringsarbete med namnet "Kvinnors styrka och empowerment" som gick ut på att Saga målade tavlor på temat och skapade en konstutställning som visades på Stadsbiblioteket i Trollhättan under maj 2023. Genom sin konst vill Saga lyfta fram frågor om våld mot kvinnor.

Följ Sagas konst på instagram@surrealist_paintings

 

Uppdaterad: 20 juni 2024

Intervju med Saga

 

Berätta om ditt förändringsarbete

Jag har skapat en konstutställning bestående av mina egna verk utifrån temat "Kvinnors styrka och empowerment". Utställningen har visats på Trollhättans bibliotek under maj 2023, där bibliotekets besökare och andra har kunnat ta del av den. Jag hade också en vernissage där jag bjöd in mina vänner och folk från skolan.

   

 

Hur kom du på idén?

Idén bakom konstutställningen "Kvinnors styrka och empowerment" uppstod som ett svar på den allvarliga frågan om våld mot kvinnor som tyvärr är utbredd i samhället. Jag ville skapa en plattform för att belysa och bekämpa problemet ’våld mot kvinnor ’ genom konstens kraft.

 

   

 

Varför är det här viktigt för dig?

En av de främsta anledningarna till varför denna konstutställning är så viktig för mig är att den lyfter fram kvinnors styrka och empowerment (Egenmakt). Genom att fokusera på dessa aspekter vill jag inspirera kvinnor att känna sig självständiga och stärkta. Utöver att skapa medvetenhet och engagemang, kan konstutställningen även fungera som en plattform för att stötta och lyfta fram organisationer och initiativ som arbetar för att bekämpa våld mot kvinnor. Genom att samarbeta med dessa organisationer kan utställningen hjälpa till att samla resurser och sprida information om tillgängliga stödtjänster för kvinnor som utsatts för våld.

 

   

 

Hur kan konst fungera som form för att lyfta detta?

Att konstnärligt gestalta och kommunicera detta budskap kan vara en kraftfull drivkraft för förändring. Utställningen "Kvinnors styrka och empowerment" ger mig en möjlighet att uttrycka min syn på våld mot kvinnor och samtidigt uppmuntra till förändring. Genom att se på mina målningar och tavlor kan besökarna få en djupare förståelse för problemets omfattning och de känslor det väcker.

Konstutställningen erbjuder också en plats där människor kan mötas, diskutera och reflektera över frågan om våld mot kvinnor, och på så sätt kan konsten bidra till att bryta tystnaden och stigmatiseringen kring ämnet.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att konstutställningen "Kvinnors styrka och empowerment" är en viktig och nödvändig insats för att bekämpa våld mot kvinnor. Genom att använda konst som ett kraftfullt verktyg kan utställningen sprida medvetenhet, främja förändring och inspirera kvinnor att känna sin egen styrka och värde. Det är genom sådana initiativ som vi kan skapa ett samhälle där kvinnor kan leva fritt från våld och uppnå sin fulla potential.