Våra organisationer

De 155 folkhögskolorna i Sverige är anslutna till olika organisationer, beroende på vilken huvudman som står bakom skolan.
Uppdaterad: 15 maj 2020

Det finns över 150 folkhögskolor i Sverige.

En del folkhögskolor drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. Dessa folkhögskolor är medlemmar i RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, som bevakar rörelsefolkhögskolornas särskilda intressen.

En del folkhögskolor drivs av regioner. De organiseras av Fhf, Folkhögskoleföreningen inom SKR och OFI, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation.

Fhf organiserar politiker som företräder folkhögskolor. OFI organiserar folkhögskolornas rektorer. Tillsammans bevakar dessa de offentliga folkhögskolornas intressen.

De tre intresseorganisationerna har tillsammans bildat en ideell förening, FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation. FSO:s uppdrag är att främja alla folkhögskolors verksamhet genom stöd och service.

När alla organisationer agerar tillsammans används benämningen och varumärket Sveriges folkhögskolor.