Våra organisationer

De 156 folkhögskolorna i Sverige är anslutna som medlemmar i olika organisationer, beroende på vilken huvudman som står bakom skolan.
Uppdaterad: 15 november 2023

Det finns idag 156 folkhögskolor i Sverige.

114 av dem drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. Dessa folkhögskolor är medlemmar i RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, som bevakar rörelsefolkhögskolornas särskilda intressen.

42 folkhögskolor drivs av regioner. De organiseras och företräds av OFI, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, som bevakar de offentliga folkhögskolornas intressen.

De två intresseorganisationerna har tillsammans bildat en ideell förening, FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation. FSO:s uppdrag är att främja alla folkhögskolors verksamhet genom stöd och service.

När alla tre organisationer agerar tillsammans används benämningen och varumärket Sveriges folkhögskolor