Våra organisationer

De 156 folkhögskolorna i Sverige är anslutna som medlemmar i olika organisationer, beroende på vilken huvudman som står bakom skolan.
Uppdaterad: 16 januari 2023

 

Det finns över 150 folkhögskolor i Sverige.

En del folkhögskolor drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. Dessa folkhögskolor är medlemmar i RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, som bevakar rörelsefolkhögskolornas särskilda intressen.

En del folkhögskolor drivs av regioner. De organiseras av FHF, Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor och OFI, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation.

Fhf organiserar politiker som företräder folkhögskolor. OFI organiserar folkhögskolornas rektorer. Tillsammans bevakar dessa de offentliga folkhögskolornas intressen.

De tre intresseorganisationerna har tillsammans bildat en ideell förening, FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation. FSO:s uppdrag är att främja alla folkhögskolors verksamhet genom stöd och service.

När alla organisationer agerar tillsammans används benämningen och varumärket Sveriges folkhögskolor