Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Rapporter

Uppdaterad: 26 maj 2021

Utvärderingsmodell för värdet av rörelsefolkhögskolornas samhällsnytta

Vilken samhällsnytta bidrar de rörelsedrivna folkhögskolorna med i samhället genom sitt arbete för att stärka och utveckla deltagarna på skolornas utbildningar? 2018 anlitade RIO konsultföretaget Payoff för att ta fram en modell som visar på värdet av samhällsnyttan.

Payoff tog även fram en modell för att visa på det regionalekonomiska avtryck som respektive skola skapar genom att vara etablerad på en viss ort. Arbetet har genomförts i nära samarbete med RIO, dess styrelse och de tre medverkande pilotskolorna. 

Du kan läsa rapporten här. 

Momskompensation

Rapport om momskompensation 2016

Om folkhögskolornas ekonomi

RIOs styrelse fick av kongressen 2013 i uppdrag att göra en fördjupad egen undersökning av folkhögskolornas ekonomi. Många av RIO-folkhögskolorna har år efter år gått med underskott i den statsbidragsfinansierade verksamheten och kongressen efterlyste fakta och argument för att kunna arbeta för en höjning av samhällsbidragen.

Läs mer om:

Folkhögskolornas ekonomiska situation 2016

Löne- och bidragsutvecklingen

Jämförelse mellan bidrag

RIOs medlemmar, en kartläggning

Vilka organisationsformer har RIOs medlemmar och vilka är deras huvudmän? RIO har gjort en kartläggning av medlemmarnas huvudmän och organisationsformer.

RIOs kartläggning från 2013

Rörelsefolkhögskolornas huvudmän - en sammanfattning