Allmän kurs i utveckling – fortbildning för lärare på Allmän kurs

Allmän kurs i utveckling är en fortbildningskurs som riktar sig till dig som är lärare på Allmän kurs på folkhögskola. Du kan vara nyanställd eller ha varit verksam en längre tid.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är lärare på folkhögskola med erfarenhet av pedagogiskt arbete på Allmän kurs.

Du kan vara nyanställd på folkhögskola eller ha varit verksam en längre tid. Du är engagerad och nyfiken på att tillsammans med andra lärare utveckla dig i din profession, dela erfarenheter och fördjupa dig i folkhögskolans pedagogik och didaktik.

Intresseanmälan till kursen

Kursomgången 2023/2024 är tyvärr inställd på grund av för få anmälda.

Är du intresserad av att delta nästa gång kursen ges, är du välkommen att fylla i en intresseanmälan (nytt fönster).

Utifrån tidigare erfarenheter från föregående kursomgångar finns det fördelar om två lärare från samma skola ges möjlighet att gå kursen. Det underlättar implementering av kursens innehåll samt ökar möjlighet att påbörja utvecklingsarbetet på den egna skolan.

Kursinformation 

Under kursens gång får du ta del av folkhögskolans pedagogiska historia, fungerande undervisning, mångfaldsperspektiv, framtidens deltagargrupper och hur folkhögskolan ska möta dessa. Du får även tillfälle att diskutera bedömning för lärande samt didaktiska synsätt om folkhögskollärares yrkespraktik i undervisning.

Kursen innehåller fyra träffar, varav två fysiska på en folkhögskola och två på distans. Erfarenhets- och kunskapsutbyte från föreläsningar och kurslitteratur varvas med gruppdiskussioner och övningar. 

Läs mer om ansökan, kostnader med mera under praktisk kursinformation.

Deltagarröster om kursen

Röster från tidigare deltagare:

"Att träffa andra från andra folkhögskolor är mycket givande. Att prata med dem om hur de jobbar och kunna jämföra arbetssätt. Att få titta på sin egen undervisning lite utifrån att i ifrågasätta sig själv".

"Glädjen i att tvingas tänka nytt"

"En mycket givande utbildning och jag kommer att rekommendera den till mina andra kollegor på Allmän kurs".

Här kan du ta del av artiklar och filmer från tidigare kursomgångar. 

Anordnare

Sveriges folkhögskolor - rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan.

Kontakt

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se
08-17 03 83