Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO
RIOs uppgift är att bevaka, främja och tillvarata medlemsskolornas intressen.

Idé och uppdrag

RIOs idé och uppdrag är att främja och tillvarata de 110 anslutna folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolornas intresse.
Uppdaterad: 3 maj 2021

RIOs uppdrag handlar bland annat om att bevaka utbildningsformen folkhögskola och dess roll och betydelse i civilsamhället. RIOs uppdrag och verksamhet beslutas av medlemmarna genom RIOs kongress och verkställs av RIOs styrelse. 

Här kan du läsa mer om vår historia, läsa vårt idéprogram, se vilka våra medlemsskolor är med mera.