Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Så tycker RIO

RIO har ett viktigt uppdrag i att verka för opinion i utbildningsfrågor. Detta sker bland annat genom skrivelser, artiklar, rapporter, debattinlägg samt remissvar.
Uppdaterad: 17 oktober 2019

På den här sidan hittar du underlag och skrivelser från RIO, exempelvis remissvar, rapporter samt publicerade artiklar.