Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Så tycker RIO

RIO har ett viktigt uppdrag i att verka för opinion i utbildningsfrågor. Detta sker bland annat genom skrivelser, artiklar, rapporter, debattinlägg samt remissvar.
Uppdaterad: 24 januari 2023

Här hittar du underlag och skrivelser från RIO, exempelvis remissvar, rapporter samt publicerade artiklar.