Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbete möjliggör för alla folkhögskolor att fortsatt förbättra utbildningsformen. Som stöd på vägen kan FSO guida din folkhögskola med hjälp av olika typer av stöd.
Uppdaterad: 7 mars 2024

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

Systematiskt kvalitetsarbete

På länkarna nedan får du en bild av vad FSO kan stötta med i skolans eget systematiska kvalitetsarbete. Vi samlar tips och goda exempel. Ibland delar vi skolors egna dokument och ibland har vi klippt ihop olika exempel i Storby folkhögskolas namn, en fiktiv folkhögskola.

Folkhögskoleenkäten

Vi på FSO samordnar den nationella enkäten som skickas ut till alla deltagare på folkhögskolans långa kurser. Genom enkäten skapas möjlighet för den enskilda folkhögskolan att fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar sin studietid. På nationell nivå görs en sammanställning som bidrar till att stärka bilden av utbildningsformen folkhögskola.

Läs mer om Folkhögskoleenkäten

Global hållbarhet

I en värld i förändring är det viktigt att vi arbetar med olika typer av hållbarhetsfrågor, både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Därför erbjuder vi olika typer av fortbildningar som riktar sig både till rektorer och hela personalgrupper.

Jag-vi-världen 

Jag-vi-världen är en metod för att stärka folkhögskoledeltagares berättelser och engagemang och koppla dessa till de globala målen och förändringsarbete.  

Jag-vi-världen har tagits fram av pedagoger och deltagare i projektet Min story – vår Agenda som pågår mellan 2021-2024. Under 2023 utbildades 20 folkhögskolepedagoger som håller fortbildning för folkhögskolor om hur ni kan arbeta med Jag-vi-världen.

Läs mer och boka en fortbildning

Gå direkt till metodbanken Jag-vi-världen

Kontakt

Har du frågor om folkhögskolornas kvalitetsarbete?

Jonna Hamlin Müntzing

Samordnare för kvalitetsutveckling
08-17 03 85
jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se

Har du frågor om Folkhögskoleenkäten?

enkat@sverigesfolkhogskolor.se

Har du frågor om folkhögskolornas arbete med global hållbarhet?

Lina Remnert

Lina Remnert

Samordnare global hållbarhet
08-17 03 91
lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se