Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Medlemskap och samverkan

RIO är medlem i olika organisationer med koppling till folkbildning, civilsamhället och internationella sammmanhang. Nedan kan du läsa mer om vilka organisationer RIO är medlem i och vilka organisationer som RIO samverkar med.
Uppdaterad: 13 oktober 2021

Medlemskap

RIO är medlem i följande organisationer/föreningar:


Nätverk

RIO ingår i följande nätverk: 

RIO har även undertecknat Den nationella Överenskommelsen som är en samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting samt idéburna organisatione rinom det sociala området.