Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Medlemskap och samverkan

RIO är medlem i olika organisationer med koppling till folkbildning, civilsamhället och internationella sammmanhang. Nedan kan du läsa mer om vilka organisationer RIO är medlem i och vilka organisationer som RIO samverkar med.
Uppdaterad: 14 april 2021

RIO är medlem i följande organisationer/föreningar:

RIO ingår i följande nätverk: 

  • Nationella rådet för folkbildningsforskning, MIMER
  • Råd för folkbildningsfrågor, RÅFF, ett samrådsorgan för Institutionen för Beteendevetenkap och folkbildning på central nivå vid Linköpings Universitet.

RIO har även undertecknat Den nationella Överenskommelsen som är en samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting samt idéburna organisatione rinom det sociala området.