Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp

För dig som har en lärarexamen och erfarenhet som lärare på folkhögskola kan detta tillsammans med denna kurs efter individuell prövning tillgodoräknas och leda fram till en folkhögskollärarexamen.
Uppdaterad: 30 april 2024

Anordnare

Linköpings universitet

Innehåll

Fristående kurs på Linköpings universitet. En introduktion till folkhögskolan som en särskild utbildningsform och som en del av den svenska folkbildningen.

Kursen behandlar folkhögskolans undervisning i relation till didaktikens centrala frågeställningar om vad, hur och varför. Du får reflektera över undervisning med särskild fokus på folkbildningens idéer och grundläggande värden vad gäller demokrati, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Kursen tar även upp normkritiska perspektiv på undervisning. 

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen på Linköpings universitets webbplats (öppnas i nytt fönster).