Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Kansli

På kansliet i Stockholm arbetar RIOs personal som tillsammans sköter den löpande verksamheten. Kansliet delas med Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.
Uppdaterad: 13 oktober 2021

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO

Post: Box 112 15, 100 61 Stockholm
Besök: Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm

08-17 03 80
rio@sverigesfolkhogskolor.se

Gerhard Holmgren

Gerhard Holmgren

Generalsekreterare 
070-566 35 52
gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se

 

Ambika Hansell Ek

Ambika Hansell Ek

Handläggare
08-17 03 83
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se

 

Katarina Svedberg

Katarina Svedberg

Ekonomi, administration
08-17 03 87
katarina.svedberg@sverigesfolkhogskolor.se