• Sök
Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Kansli

RIOs kansli består av en organisationschef, en handläggare och en administratör. På kansliets sköts den löpande verksamheten. Kansliet ligger i Stockholm tillsammans med Folkhögskolornas Serviceorganisation (FSO) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI).
Uppdaterad: 15 maj 2019

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)

Post: Box 112 15, 100 61 Stockholm
Besök: Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm

08-17 03 80
rio@sverigesfolkhogskolor.se

Gerhard Holmgren

Gerhard Holmgren

Generalsekreterare
070-566 35 52
gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se

 

Ambika Hansell Ek

Ambika Hansell Ek

Handläggare
08-17 03 83
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se

 

Katarina Svedberg

Katarina Svedberg

Ekonomi, administration
08-17 03 87
katarina.svedberg@sverigesfolkhogskolor.se