Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Kansli

På kansliet i Stockholm arbetar RIOs personal som sköter den löpande verksamheten. Kansliet delas med Folkhögskolornas serviceorganisation FSO och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OFI.
Uppdaterad: 12 oktober 2022

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO

Post: Box 112 15, 100 61 Stockholm
Besök: Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm
08-17 03 80
rio@sverigesfolkhogskolor.se

 

Olle Westberg

Generalsekreterare
0708-164 145
olle.westberg@sverigesfolkhogskolor.se

 

Ambika Hansell Ek

Ambika Hansell Ek

Handläggare
08-17 03 83
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se

 

Henrik Ludvigsson

Henrik Ludvigsson

Utredare
08-17 03 94
henrik.ludvigsson@sverigesfolkhogskolor.se

 

Katarina Svedberg

Katarina Svedberg

Ekonomi & Administration
08-17 03 87
katarina.svedberg@sverigesfolkhogskolor.se