Inspireras till att göra en insats för de globala målen under Folkhögskolans dag.

9 tips för att nå de globala målen lokalt

När folkhögskolor samverkar med sitt lokalsamhälle – kan det bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling? Ja, faktiskt. Här berättar vi mer om hur din skola kan göra en insats för de globala målen genom att på olika sätt samarbeta med byn, förorten eller stadsdelen där skolan finns.
Uppdaterad: 22 februari 2024

Visste du att flera av de globala målen direkt eller indirekt handlar om lokalsamhällen? Ett av målen går till exempel ut på att göra städer och bosättningar mer inkluderande, säkra och hållbara. Ett annat om att skapa fredliga och inkluderande samhällen – något som är både ett medel och ett mål i sig för att nå de globala målen.

Kanske kan din folkhögskola inspireras till att göra någon av aktiviteterna i listan i samband med Folkhögskolans dag den 17 april? Vissa av aktiviteterna kräver mer förberedelse och tid, då kan Folkhögskolans dag fungera som en kickoff för att sätta igång. Arbetet med de globala målen fortsätter ju varje dag, året runt. 

1.   Bjud in

Bjud in lokala initiativ, företagare, föreningar eller studieförbund för att prata om vilka förändringar och förbättringar ni vill se på er ort.

2.   Förbered

Vad gör ni om er ort råkar ut för en naturkatastrof? Gå samman med andra och uppmana din ort, samhälle eller bygd till att lära sig mer om vad man kan göra vid en kris.

3.   Boka ett möte

Boka ett möte med organisationer och föreningar som arbetar för fler utrymmen där människor kan mötas, för bättre kollektivtrafik, återvinningssystem och tillgång till offentliga tjänster och se hur ni kan samarbeta och stötta varandra.

4.   Grilla

Anordna en grillfest! Eller ett sportevenemang, en tävling eller någon annan mötesplats för folkhögskolan och människorna i området ska lära känna varandra. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.

5.   Skapa gemenskap

Gör aktiviteter eller kurser särskilt för personer som bor på er ort för att bidra till att de får en meningsfull fritid. Det kan exempelvis vara unga, äldre eller personer som lider av ofrivillig ensamhet. Bjud gärna in deltagarna som redan går på skolan att vara medskapare.

6.   Lös konflikter

Att kunna lösa konflikter på ett fredligt och bra sätt är en av de viktigaste kunskaperna man kan ha. Kanske kan er folkhögskola anordna en kurs om konflikthantering eller civilkurage dit ni också bjuder in folk som bor på orten?

7.   Säg ifrån

Håll koll på vilka byggprojekt som är på gång i ditt närområde. Är det något som inte är hållbart eller som bidrar till en sämre miljö? Kanske är det någon på skolan som vill ta initiativ till en namninsamling och låta politikerna veta vad ni tycker?

8.   Påverka

Diskutera på er kurs hur deltagare och lärare kan vara med och påverka kommunen och politiken lokalt.

9.   Samåk

Om det är svårt att åka kollektivt till din folkhögskola, samåk! Gör det till en vana att fråga kollegor eller deltagare om de vill följa med i bilen.

Folkhögskolan, lokalsamhället och de globala målen

Folkhögskolorna bidrar på en mängd olika sätt till att nå de globala målen, det visar inte minst den film som vi på Sveriges folkhögskolor tog fram förra året. Se filmen här >

Nu vill vi att fler skolor får syn på hur samverkan med lokalsamhället kan stärka arbetet med de globala målen.

Fler lästips

Workshop om hållbar konsumtion och produktion. Workshoppen togs fram av FSO inför miljökonferensen Stockholm+50. Kan anpassas efter andra teman. Till workshoppen > (pdf, nytt fönster).

Servicebanken är skapad av Hela Sverige ska leva och är en resurs för dig som arbetar med lösningar för lokal service. Till servicebanken > (nytt fönster).  

Localization Action Guide är en verktygslåda för att bygga motståndskraftiga lokalsamhällen. Till guiden > (nytt fönster).

På FN:s sida om de globala målen hittar du verktyg, inspiration och material. Bläddra bland skolövningar och få tips och inspiration kring hur du kan engagera dig. Till de globala målen > (nytt fönster).