Janniche

Janniche är pedagog på Vara folkhögskola och är även utbildad Jag-vi-världenfortbildare.

I Vara har Janniche arbetat med Jag-vi-världenmetoden på flera intressanta sätt. De har bland annat genomfört arbetet kursöverskridande där hela skolan fick arbeta tillsammans med förändringsarbeten.

Janniche har även undersökt hur metoden fungerar att arbeta med tillsammans med en grupp deltagare med funktionsvariationer.

Klicka på länkarna för att läsa mer om deras olika upplägg och erfarenheter:

Uppdaterad: 16 maj 2024