Tema kvinna - En dag om våld mot kvinnor

Tema Kvinna är ett förändringsarbete som skapades av en grupp deltagare på Marieborgs folkhögskola. Deltagarna i gruppen ville alla arbeta med jämställdhet och bestämde sig för gå samman och skapa en temadag där olika sätt att arbeta med frågan kunde finnas med. 

Målet med dagen var att upplysa om mäns våld mot kvinnor, skapa trygga samtalsrum och upplysa om förebyggande insatser. Till dagen bjöd de in föreläsare från bland annat Tantjouren norrköping, Feministiskt självförsvar och författaren och föreläsaren Paulina Bengtsson. 

Resultatet blev en fullspäckad temadag på skolan med föreläsningar, mat och diskussioner. Dagen anordnades på skolan och alla som gick på skolan kunde delta. Deltagarna som arrangerade dagen samordnade alla programpunkter, höll i egna programpunkter och var konferensierer och samtalsledare.

Här kan ni läsa deltagarnas egen projektbeskrivning och ta del av deras reflektioner kring förändringsarbetet.

Uppdaterad: 26 juni 2024

Tema kvinna: En temadag på marieborgs folkhögskola

Hej och välkomna till vår presentation om förändringsarbetet inom temat Kvinna. Vi kommer att ge er en kronologisk översikt över våra framsteg och resultat från start till slutprodukt.

Allt började med att vi delades in i grupper och började brainstorma idéer för olika förändringsarbeten. Efter att ha valt våra grupper bestämde vi oss i vår grupp att arbeta med ett förändringsarbete för att hjälpa gömda och utsatta kvinnor genom att organisera en insamling till kvinnojouren och andra liknande organisationer. Vi diskuterade även möjligheten att arrangera en bokmässa.

 

 

Vad har vi gjort i vårt förändringsarbete?

Vi valde att utgå ifrån kvinnojourernas perspektiv i vårt förändringsarbete. Efter att vi tog kontakt och genomförde ett möte där vi besökte kvinnojouren Norrköping. Vi fick veta att de inte behövde materiellt stöd, därefter ändrade vi fokus för projektet och bestämde oss för att uppmärksamma och informera om problemet med våld mot kvinnor i samhället genom att arrangera en temadag på skolan för alla deltagare.

Innan temadagen ägde rum genomförde vi olika aktiviteter och förberedelser för att säkerställa en framgångsrik händelse. Under terminen höll vi planeringsmöten för att diskutera och organisera projektet. Vi bildade arbetsgrupper för att fördela ansvar och uppgifter, inklusive en kontaktgrupp, lokalgrupp, designgrupp, matgrupp och ekonomigrupp.

En viktig del av förberedelserna var att bestämma vilka ämnen vi ville ha föreläsningar om under temadagen. Vi forskade och identifierade lämpliga talare med olika ämnesområden och perspektiv. Gruppens redan etablerade kontakt med kvinnojouren Norrköping ledde till att vi hade två möten med dem för att få tips och råd om hur vi kunde genomföra temadagen på bästa sätt.

Tema kvinna 8.jpg   Tema kvinna 9.jpg   Tantjouren .jpg

 

Designidéer växte fram, inklusive idén om att skapa väskor, klistermärken och screentryck.

Vi undersökte även möjligheten att få sponsring för klistermärken.Tyvärr blev dessa idéer inte genomförda på grund av materialbrister samt efter mötet med kvinnojouren fick vi en massa gratis material. Designgruppen skapade en affisch som sattes upp på skolan och skickades ut till alla lärare.

Vi bekräftade närvaron av föreläsarna/grupperna och skapade sedan ett program/schema med tidpunkter och datum för temadagen samt innehållet i varje programpunkt. Medan vi väntade på att andra grupper/organisationer/föreläsare som vi hade kontaktat skulle bekräfta sin medverkan, arbetade gruppen med att ersätta eventuella luckor i programmet.

Vi bestämde oss för att skapa ett reflektionsrum för att fylla de tomma tidsslotten. Vi kontaktade flera organisationer för att försöka få fler föreläsare, men fick olika resultat och svar. Vissa föreläsare krävde ersättning, medan andra inte svarade på vår förfrågan. Flygblad med kontaktuppgifter till kvinnojouren och kvinnofridslinjen sattes upp på alla skolans toaletter.

 

Följande programpunkter och aktiviter: 

 

Feministiskt självförsvar (Ung vänster/FSF): De höll en självförsvarsworkshop och höll även en föreläsning om killar och feminism.

Kvinnojouren Norrköping: De höll en allmän föreläsning om utsatta kvinnor.

Tantjouren Norrköping: De hade ett bokbord där deltagarna kunde utforska olika böcker och material.

Installation med röda skor: För att symbolisera de kvinnor som blivit mördade i Sverige det senaste året skapade vi en installation med röda skor, inspirerade av konceptet "Zapatos Rojos" från Mexiko. Röda skor placerades runt skolområdet som en symbolisk gest.

Reflektionsrum: Ett reflektionsrum dekorerades med rosa rosetter och innehöll information om våldets dödliga konsekvenser. Vi delade fakta från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att uppmärksamma problemet med våld mot kvinnor.

Paulina Bengtsson: En föreläsning där hon delade med sig av sin personliga berättelse om att vara utsatt.

Tipsrunda de: Vi arrangerade även en för deltagarna och en vinnare utsågs på slutet av dagen.

Fika och mat: Under dagen serverades fika på förmiddagen och lunch till alla deltagare efter föreläsningarna.

Reflektioner

Vi stötte på vissa utmaningar under arbetets gång. Väntetiden på svar från föreläsarna ledde till en viss stagnation i projektet. Vi insåg också behovet av en budget och en projektledare för att bättre organisera och samordna våra insatser.

Det var svårt att bestämma datum och vi hade osäkerhet kring tillgängliga lokaler. Vi fick tillgång till lokaler som vi sedan blev av med, men till sist kunde vi ordna en bättre plats för evenemanget. I sista minuten beslutade rektorn att hela skolan skulle bjudas in, vilket skapade stress eftersom det skedde innan vi var helt redo. Vi ändrade vår strategi och bjöd in folk genom anmälan, vilket gav oss en uppskattning av antalet deltagare och möjliggjorde planering av dagen, inköp osv. Vi lyckades lösa matsituationen och fick bättre kontroll över ekonomin, med stöd från lärare Christian, Eva och vice rektor Ulf.

Sammanfattningsvis har vi genomfört en omfattande process från start till slutprodukt inom vårt förändringsarbete med temat Kvinna. Trots vissa utmaningar och justeringar längs vägen har vi lyckats samla in värdefullt material och ordna en temadag med intressanta föreläsningar och engagerade deltagare. Vi har också fått möjlighet att sprida medvetenhet och uppmärksamma problemet med våld mot kvinnor i samhället.

Tack för er uppmärksamhet!

Vi deltagare som genomförde projektet är:

Ronja, Tobias, Kimiya, Iriz, Sandra H, Maryam, Sandra R, Alva, William och Lisa

Tema kvinna 6.jpg