Likabehandlingsplan

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och utbildningsanordnare arbeta förebyggande för att se till att alla har lika rättigheter och möjligheter, till exempel genom att ta fram likabehandlingsplaner. Det är obligatoriskt för det övriga skolväsendet men frivilligt för folkhögskolan.
Uppdaterad: 8 mars 2024

Lyssningstips – jobba med inkludering på folkhögskola

Vad innebär ett aktivt inkluderingsarbete? Hur kan folkhögskolor arbeta inkluderande i praktiken? Folkhögskolepodden om hur folkhögskolor kan arbeta med inkludering. Med Sandra Dahlén, föreläsare, utbildare, konsult, processledare och skribent inom fälten sexualupplysning och likabehandling.

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla oss!

info@sverigesfolkhogskolor.se