Praktisk kursinformation

Kursen innehåller fyra träffar varav tre är förlagda på en folkhögskola. Däremellan sker en träff på distans under en nätbaserad utbildningsdag.
Uppdaterad: 21 september 2022

Kursträffarna innehåller föreläsningar och seminarier med gruppdiskussioner och övningar inom och bortom den egna praktiken.

Kursledning och medverkande

Kursledare är Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Söderman är även docent i musikpedagogik vid konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och ledamot i Folkbildningsrådets styrelse.

Övriga medverkande i urval

Ulf Dalnäs, vicedekan för samverkansfrågor vid Konstnärliga fakulteten, tidigare lektor vid Musikhögskolan i Göteborg.

Sven-Eric Liedman, författare, kulturskribent och professor emeritus i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Lena Willemark, sångare, riksspeleman och kompositör och hedersdoktor vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Kostnad

Preliminär kursavgift för en deltagare kursomgången 2023/2024 är 14 900 kr (ingen moms tillkommer). Kostnad för resa, logi och litteratur tillkommer.

Behörighet och ansökan

Kursens vänder sig främst till dig som är yrkesverksam lärare på en estetisk folkhögskolekurs. För att tillgodose dig kursens innehåll är det bra om du har varit yrkesverksam på folkhögskola under minst två år.

I din ansökan beskriver du kortfattat dig själv, dina erfarenheter av undervisning på estetiska kurser på folkhögskola samt vilka förväntningar du har på kursen.