Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Styrelse

RIOs styrelse utses av kongressen och har det övergripande ansvaret för RIOs verksamhet och ekonomiska förvaltning.
Uppdaterad: 26 april 2023

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av sammanlagt tolv förtroendevalda varav hälften utgörs av skolledare och hälften förtroendevalda vid någon av medlemsskolorna.

Vid RIOs kongress 2023 valdes RIOs styrelse för åren 2023-2025.

Styrelse

Anna Ekström, ordförande, AU
Styrelseledamot, Biskops Arnö folkhögskola

Annamaria Hedlund, ledamot, AU
Rektor, Medlefors folkhögskola

Anders Georgsson, ledamot, AU
Rektor, Södra Vätterbygdens folkhögskola

 

Eva Nikell, ledamot
Ordförande, Kvinnofolkhögskolan

Gunnar Danielsson, ledamot
Ordförande, Folkuniversitets folkhögskolor

Matz Nilsson, ledamot
Ordförande, Östra Grevie folkhögskola

Tjia Torpe, ledamot
Styrelseledamot, Jakobsbergs folkhögskola

Ylva Bryngelsson, ledamot
Vice ordförande, Ljungskile folkhögskola

Eduardo Gran Villanueva-Contreras, ledamot
Rektor, Folkhögskolan Hvilan

Madelene Hansson, ledamot
Rektor, Sunderby folkhögskola

Noa Hermele, ledamot
Rektor, Paideia folkhögskola

Stig Åsbringer, ledamot
Rektor, Umeå folkhögskola

 

Torbjörn Björlund, ersättare
Ordförande, Bona folkhögskola

Gunilla Carlsson, ersättare
Ordförande, Nordiska folkhögskolan

Annika Nyberg, ersättare
Rektor, Nyköpings folkhögskola

Per Larsson, ersättare
Rektor, Edelviks folkhögskola