Sida för fortbildare

Välkomna fortbildare!

Här har vi samlat allt nödvändigt för er som är fortbildare i metoden Jag-Vi-Världen. 

 

Uppdaterad: 7 mars 2024

Kontakt

Frågor om fortbildaruppdraget

Kontakta Lina Remnert på FSO om du har frågor om din roll som fortbildare

lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se

 

Kontakt med andra fortbildare

Gå med i facebookgruppen Jag-vi-världen - Lärargrupp

Kontakta Lina om du vill komma i kontakt med en särskild fortbildare.